نویسنده: blogcheck

راه های کاهش استرس کاربردی که باید بدانید – ۳۹ روش فوق موثر

طبق تحقیقات گذشته، بیش از ۳۲ درصد از افراد بزرگ‌سال کشورهای پیشرفته، نشانه‌هایی از وجود اضطراب را گزارش داده‌اند. بسیاری از افراد می‌توانند با چند فعالیت ساده مانند پیاده‌روی سریع،…