نویسنده: blogcheck

کفش‌های جادویی؛ چگونه ابَرکفش‌ها رکوردها را در دنیای دو و میدانی جابه‌جا می‌کنند؟

اکوایران: در این گزارش تأثیر کفش‌های مخصوص دویدن بر عملکرد ورزشکاران در مسابقات ماراتن و نیمه‌ماراتن مورد بررسی قرار گرفته است. این بحث وجود دارد که این کفش‌ها می‌توانند به…