به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، داروسازی عبید هم بعد از شرکت داروسازی کوثر در مورد دعوای مربوط به نقل و انتقال سهام و مالکیت 37.5 درصد سهام داروسازی امین، توضیح داد و اعلام آثار مالی این رویداد را به آینده موکول کرد.

براساس این گزارش، “دعبید” اعلام کرد: طبق رأی صادره توسط دادگاه تجدیدنظر، رأی دادگاه بدوی عیناً تأیید شده و سهامداران عمده داروسازی کوثر متعهد به انتقال 867 میلیون سهم و سهامداران عمده داروسازی امین 548.8 میلیون سهم از سهام متعلق به خود در این شرکت‌ها و در قالب شیوه اجرایی مشخص شده در قرارداد فی‌مابین به شرکت داروسازی عبیدی شده اند.

طرف قرارداد و دعوی داروسازی عبیدی، برخی سهامداران شرکت‌های امین و کوثر بوده و داروسازی امین و داروسازی کوثر محکوم علیه دادنامه نیستند.

آثار مالی رای دادگاه تجدیدنظر هم به محض مشخص شدن زمان اجرا، محاسبه و به اطلاع سهامداران خوهد رسید.

انتهای پیام

 

source

توسط blogcheck