قیمت دینار عراق، امروز ۱۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت ۱۱:۲۷، ۴۸۰ ریال به ثبت رسید. دینار عراق در بیشترین مقدار ۴۸۱ ریال و در کمترین مقدار ۴۷۶ ریال معامله شد.
(لازم به ذکر است که دینار عراق در بازار به صورت اسکناس هزار دیناری به فروش می‌رسد.)

قیمت دینار عراق، امروز ۱۴ تیر ۱۴۰۳

به گزارش روزپلاس، قیمت دینار عراق، امروز ۱۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت ۱۱:۲۷، ۴۸۰ ریال به ثبت رسید. دینار عراق در بیشترین مقدار ۴۸۱ ریال و در کمترین مقدار ۴۷۶ ریال معامله شد.

(لازم به ذکر است که دینار عراق در بازار به صورت اسکناس هزار دیناری به فروش می‌رسد.)

source

توسط blogcheck