صندوق ثروت دولتی بحرین بعد از سرمایه‌گذاری گسترده‌ای که در مک‌لارن داشته، در حال مذاکره برای خرید باقیمانده سهام این ابرخودروساز انگلیسی است.

source

توسط