یحیی گل محمدی در مصاحبه با برنامه فوتبال 360 عادل فردوسی پور در مورد حواشی اش با جواد نکونام گفت: من کینه ای با جواد نکونام ندارم. ما گوشت هم را هم بخوریم استخوان هم را دور نمی اندازیم.

source

توسط