علیرضا بیرانوند ، کاپیتان پرسپولیس در نیمه دوم این دیدار از جاگیری مدافعان پرسپولیس در ضربه ایستگاهی شاکی بود و به سمت آن ها آمد بر سر آن ها فریاد زد تا این کار او سوژه عکاسان شود.

source

توسط