مجموعه عکس های آخرین تمرین پرسپولیس پیش از بازی با هوادار در ورزشگاه شهید کاظمی:

بازیکنان پرسپولیس پیش از شروع تمرین امروز، زادروز قاسم عبدالصمدی، مدیر تدارکات زحمتکش و باسابقه تیم را به او تبریک گفتند.
source

توسط