محمود کلهر پیشکسوت پرسپولیس گفت : شاید اگر بدون مدیرعامل بودیم، نتایج به مراتب بهتری را می‌گرفتیم مگر می‌شود یکی مربی سه‌جام بیاورد اما در شرایطی که تیم نیاز به آرامش و تمرکز دارد از گزینه‌های دیگر نام ببریم.

source

توسط