صدای بورس ـ زهرا رشوند؛ در جریان معاملات امروز بازار سرمایه و طبق بررسی‌های صدای بورس، نمادهای معاملاتی سیمرغ و ونیرو حجم مشکوک داشتند. همچنین نمادهای معاملاتی کیسون که در بازار پایه فرابورس معامله می‌شود، حجم مشکوک داشت.

نماد سیمرغ در گروه زراعت و خدمات وابسته و نماد ونیرو در گروه عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم قرار دارند.

همچنین نماد کیسون در گروه انبوه سازی، املاک و مستغلات است.

حجم مشکوک به این معنا که حجم خرید یا فروش سهام مورد اشاره از روند عادی متفاوت بوده است.

source

source

توسط