ندا حبیبی- کارگاه تخصصی آواز با حضور حمیدرضا نوربخش طی دو جلسه در خانه موسیقی ایران تشکیل شد. این کارگاه که به مهارت آواز ایرانی اختصاص داشت به صورت حضوری و آنلاین پذیرای هنرجویان بود.

به گزارش خانه موسیقی ایران، حمیدرضا نوربخش جلسه اول کارگاه را با مبانی اولیه و تعریف صحیح اصطلاحات در حوزه آواز ایرانی آغاز کرد و به مختصات این ژانر موسیقایی پرداخت. او دارا بودن ویژگی‌های ژنتیکی، استعداد ذاتی، گوش قدرتمند و مهارت بالا در فراگیری را مهم ترین شاخصه‌های هنرجوی آواز دانست. نوربخش تاکید کرد که بعد از داشتن ویژگی های مذکور،  دانش یک خواننده که او را به موفقیت می‌رساند و این دانش طی سالها ممارست به دست می آید. او متمایز بودن یک خواننده از دیگران را به اشراف او نسبت به تمام فرعیات علم آواز و گستردگی جمله پردازی او نسبت داد.

حمید رضا نوربخش فراگیری ردیف را پایه و مبنای هنر آواز دانست، اما آن را کافی نشمرده و تسلط خواننده به جمله بندی های گوناگون آوازی را به مانند آموختن زبان و واژگان آن برای ادای بهترین نوع آواز ضروری دانست.

وی در بحث مدیریت صدا، ذوق زیبایی شناختی و نیز نظارت درونی خواننده را پر اهمیت خواند و سپس درباره تولید آواز و مقدمات و اصول آن توضیحاتی ارائه داد. او آشنایی کامل هنرجویان با شیوه های مختلف آوازی و جمله پردازی های سازی و آوازی را برای تمایز در ارائه آواز و بداهه خوانی بسیار مهم دانست.

این مدرس آواز در ادامه کلاس به مباحثی همچون: تحلیل ذهنی ردیف، فلسفه مرکب خوانی و انواع مدلاسیون، ‌ضرورت تحلیل ردیف و دریافت قرابت گوشه ها، مختصات حنجره و پرورش صوت و نیز آسیب های آموزش و مقدمات صدا سازی و تحریر پرداخت.

در دومین جلسه این کارگاه نوربخش پس از ارائه توضیحات تکنیکی و گفته هایی پیرامون متد آموزشی بر اساس ارزیابی اولیه از هنرجو به صورت عملی به مبحث آموزش پرداخت. او ابتدا در مورد ابهامات اصطلاح صداسازی توضیحات مفصلی ارائه داد و سپس در مورد استفاده کامل از محدوده صوتی و شفافیت تحریر در همه فواصل پرداخت. او سپس تمرین هایی را به صورت نمونه به هنرجویان حاضر ارائه داد و از آنها خواست حجم، کشش و کنترل صدا را در دست بگیرند و نیز مکانیسم ادای تحریر و روان شدن آن را بازگو کرد.

هنرجویان در این کلاس پرسش‌هایی را در مورد مباحثی مانند: نحوه گرم کردن صدا، تمرین های عملی و هدفمندانه، انعطاف صدا، ادای درست کلمات، تکنیک های صداسازی، تنفس صحیح و شیوه‌های گوناگون آوازی مطرح کرده و پاسخ خود را از زبان حمیدرضا نوربخش شنیدند.

source

توسط