1 دسامبر 1960 دو سگ با نام‌های زنبور کوچک و مگس کوچک توسط اسپوتنیک 6 شوروی به فضا پرتاب شدند. یک دوربین تلویزیونی از دیگر ابزارهای فضاپیما بود.

پرواز اسپوتنیک 6 یک روز به طول انجامید و پس از آن فضاپیما قبل از بازیابی برنامه‌ریزی‌شده از مدار خارج شد. طبق گزارش‌های شوروی، کابین دوباره در 2 دسامبر وارد شد. اما مسیر فضاپیما نادرست بود که باعث شد وقتی با لایه‌های متراکم‌تر جو برخورد می‌کرد، بسوزد و همه نمونه‌های بیولوژیکی را از بین ببرد.

بعداً مشخص شد که مسیر نادرست، به‌دلیل شلیک اشتباه موشک ورود مجدد، باعث فرود فضاپیما در سرزمینی خارج از کنترل اتحاد جماهیر شوروی می‌شد؛ جایی که می‌توانست توسط کشور دیگری مورد بررسی قرار گیرد. بنابراین به‌طور خودکار توسط سیستم تخریب اشیاء اضطراری منهدم شد.

آنها آخرین سگ‌هایی بودند که در مأموریت فضایی شوروی جان خود را از دست دادند. پس از لایکا، که هرگز قرار نبود زنده بماند و چایکا و لیسیچکا که پس از نابودی موشک حامل فضاپیمای «کورابل اسپوتنیک» تلف شدند.

source

توسط