بختیار خلیقی مدیرکل صنعت، معدن و تجارت کردستان با اشاره به اینکه طبق قانون معادن ۱۵ درصد از حقوق دولتی وصول شده باید به استان بازگردد، اظهار کرد: بازگشت این میزان از حقوق دولتی یکی از مصوبات دور نخست سفر رئیس جمهور به استان است.

وی با بیان اینکه از پنج هزار و ۵۱۰ میلیارد ریال حقوق دولتی وصول شده در سال جاری در استان باید ۸۲۷ میلیارد ریال به استان بازگردد، افزود: تاکنون ۱۰۰ میلیارد ریال آن بازگردانده شده است.

خلیقی با اشاره به اینکه بازگشت ۱۵ درصد از حقوق دولتی معادن باید صرف فعالیت‌های عمرانی در روستا‌ها و شهر‌های اطراف معادن شود، یادآور شد: از این محل اقدام به اجرای پروژه‌هایی هم، چون تامین آب شرب سالم برای تعدادی از روستا‌های استان و بهسازی و احداث جاده‌های دسترسی معادن کرده ایم.

سال گذشته بیشترین حقوق دولتی معادن در استان به مبلغ ۱۳ هزار میلیارد ریال وصول شد و از این میزان ۴۵۰ میلیارد ریال آن به استان بازگشت.

source

توسط