دیدار دو تیم گیتی پسند و مس سونگون ورزقان از مسابقات لیگ برتر فوتسال ۱۹ آبان ماه برگزار و تخلفاتی از سوی هر دو تیم صورت گرفت.

به همین منظور کمیته انضباطی رای این دیدار را به شرح زیر اعلام کرد:

تیم گیتی پسند به دلیل سور رفتار تیمی اخطار و تخلفات تماشاگران منتسب به اقدام به پرتاب بطری آب به زمین که سبب وقفه در ادامه مسابقه شد مبلغ ۶۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.

اسماعیل تقی پور، سرمربی مس سونگون به دلیل بد رفتاری برابر داور به یک جلسه محرومیت و پرداخت مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.

علی هاشمی و اسکندری، عوامل تیم مس سونگون به دلیل بد رفتاری برابر داور هر کدام به سه جلسه محرومیت از همراهی تیم و پرداخت مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شدند.

مهدی مرشدی، مدیر مس سونگون به دلیل رفتار غیرورزشی مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.

تیم مس سونگون به دلیل تخلفات تماشاگران منتسب و فحاشی به تیم مقابل پرتاب بطری آب و سو رفتار تیمی ناشای از ۵ اخطار مبلغ ۶۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.

مهدی رستمی، بازیکن مس سونگون به دلیل بدرفتاری نسبت به تیم مقابل به یک جلسه محرومیت که برای مدت شش ماه از تاریخ صدور این رای معلق می گردد.

source

توسط