اقدام دولت در شفاف سازی دریافت مالیات از فراریان بزرگ مالیاتی، برخی را نگران کرده؛ این نگرانی حالا تبدیل به یک هجمه هماهنگ رسانه‌ای علیه دولت شده است.

خبرنگار: امیر توانا / تدوینگر: محمدرضا زمانیان

source

source

توسط