مدیرعامل راه‌آهن از سفر خود به ترکیه برای دیدار با مدیرعامل راه‌آهن این کشور با هدف ایجاد تفاهمات جدید در زمینه مسافری و افزایش تبادلات واگن در مرز رازی خبر داد.

به گزارش ایسنا، سید میعاد صالحی، پیش از عزیمت به ترکیه با بیان اینکه کشور ترکیه همسایه غربی ما و از طریق مرز رازی دروازه کشورمان به اروپا است، اظهار کرد: در این زمینه، مسیر تمام ریلی می‌تواند هم در بحث مسافر که در سنوات گذشته داشتیم و هم بحث بار، مطرح باشد.

معاون وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: میزان بار عبوری از مرز رازی چه در بحث ترانزیتی و چه در بحث صادرات واردات، در سنوات گذشته عدد کمی بوده است.

به گزارش شرکت راه‌آهن، مدیرعامل راه‌آهن تصریح کرد: امیدواریم در دیدار با مدیر عامل راه آهن ترکیه و با تفاهماتی که خواهیم داشت، بتوانیم هم به لحاظ برقراری قطار مسافری بین ایران ترکیه و هم به لحاظ افزایش تبادلات واگن در مرز رازی و اساسا بحث ترانزیت صادرات و وارادات بین ایران و ترکیه، قدم خوبی برداریم.

انتهای پیام

source

توسط