به گزارش «مبلغ» – آیا تا به حال درباره‌ی مفهوم مرگ، آگاهی و ترس از مرگ فکر کرده‌اید؟ در این مصاحبه، محمود اسعدی با دکتر غلامحسین ابراهیمی دینانی در مورد این مسئله پرسش‌هایی جذاب می‌پرسد. به همراه آنها، به دیدگاه‌های عرفانی و فلسفی درباره‌ی مرگ می‌پردازند و تلاش می‌کنند تا بهترین درکی را از این مفهوم پیدا کنند:

source

توسط