به گزارش «مبلغ»- حضرت آیت الله خامنه ای به بیان حکم «مفقود شدن طلبکار» پرداختند که تقدیم حضور علاقمندان می گردد.

* مفقود شدن طلبکار

سؤال: پولی را از شخصی قرض کردیم و بعد از مدتی آن فرد ناپدید شد و اکنون او را پیدا نمی‌کنیم، تکلیف ما نسبت به طلب او چیست؟

جواب: شما واجب است منتظر بمانید و برای پرداخت بدهی خود او را جستجو کنید تا آن مبلغ را به او یا به ورثه‌اش بپردازید و در صورتی که از یافتن او ناامید هستید می‌توانید در مورد آن به حاکم شرع مراجعه کنید و یا از طرف صاحبش، صدقه دهید.

در صورت مفقود شدن طلبکار، بدهی او را چگونه بدهیم؟


source

توسط