امید نورافکن استوری جدیدی منتشر کرد.

به گزارش طرفداری، امید نورافکن با انتشار یک استوری از هواداران عذرخواهی کرد. استوری نورافکن را مشاهده می کنید:

 

source

توسط