حسین خبیری عضو هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس با انتشار یک استوری به حواشی به وجود آمده درباره این تیم واکنش نشان داد.

مدیریت باشگاه کادرفنی و بازیکنان را به دلیل نتایج ضعیف ۱۰ درصد جریمه کرد. همین موضوع باعث اعتصاب بازیکنان شد. در این بین برخی اعضای هیئت مدیره باشگاه از جمله حسین خبیری مخالف تصمیم درویش بابت جریمه بازیکنان بودند و نسبت به این موضوع واکنش نشان دادند. حالا همین اختلاف نظر خبیری و درویش باعث شده تا شایعاتی مبنی بر حضور او در راس باشگاه شنیده شود. او با انتشار یک استوری به این حواشی واکنش نشان داد.source

توسط