به گزارش Car.ir، شورای رقابت قیمت چهار محصول جدید مونتاژی از شرکت های مدیران خودرو و کرمان موتور را اعلام کرد.

نام شرکت نام محصول قیمت فروش محاسباتی
درب کارخانه (تومان)
مدیران خودرو X33 CROSS CVT 785/000/000
مدیران خودرو X33 CROSS  MT 685/000/000
کرمان موتور KMC A5 1/057/650/000
کرمان موتور KMC X5 1/136/222/000

source

توسط