خودروهای جدید خودروسازان در نمایشگاه بین المللی تهران به نمایش در آمد.
source

source

source

توسط