باشگاه سپاهان از نساجی تشکر کرد.

به گزارش طرفداری، محمدرضا ساکت مدیرعامل باشگاه سپاهان با ارسال نامه ای از باشگاه نساجی تشکر کرد. این نامه در پی برگزاری بازی آسیایی دو تیم در ورزشگاه آزادی بود:

 

source

توسط