به گفته مدیرکل دفتر صنایع خودرویی وزارت صمت، اولویت خریداران خودرو در مادران نیز بیشتر با خودروهایی بوده که حاشیه سود بیشتری در بازار دارند.

source

توسط