با اقساط 30 ماهه؛

صنعت ماشین: شرکت خودروسازی کرمان موتور شرایط فروش اقساطی جک S3 را با شرایط ویژه آغاز نمود.

به گزارش صنعت ماشین،

 شرکت خودروسازی کرمان موتور شرایط فروش اقساطی جک S3 را با شرایط ویژه آغاز نمود.

شرایط ویژه فروش اقساطی جک S3 اعلام شد +جدول

شرایط ویژه فروش اقساطی جک S3 اعلام شد +جدول

source

source

source

source

source

توسط