وینیسیوس جونیور به باشگاه رئال‌مادرید رفت و قراردادش را تا سال ۲۰۲۷ تمدید کرد.
source

source

توسط