به گزارش تجارت‌نیوز، پس از کش و قوس بسیار درباره تغییر حقوق کارگران در نهایت قرار شد امروز ۸ آبان موضوع در شورای عالی کار مطرح و رأی گیری شود. جلسه شورای عالی کار با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نمایندگان کارگری و کارفرمایی برگزار شد اما بدون نتیجه پایان یافت.

قرار است در حوزه ترمیم دستمزد کارگران طی جلساتی با حضور نمایندگان هر دو طرف (کارگران و کارفرمایان) موضوع مورد بررسی قرار گیرد. در نهایت پایان آبان، شورای عالی کار مجدد تشکیل جلسه دهد.

در حالی که نرخ تورم قدرت خرید اقشار آسیب پذیر از جمله جامعه کارگران را دچار مخاطرات بسیاری کرده بهبود حقوق و دستمزد کارگران ضروری است؛ علاوه بر اینکه در جلسه پایان سال شورای عالی کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی عنوان کرده بود در صورت ترمیم مزد کارمندان، مزد کارگران نیز افزایش می‌یابد. حال باید دید دولت به قول خود وفا می‌کند؟

منبع: مهر

source

توسط