ببینید| سرزنش گنهکاران حرام است!/ سخنان شیخ حسین انصاریان – EXPRESSJS – مجله تکنولوژی نرم افزار و سخت افزار

source

توسط