سردار محمد کوثری با حضور در شبکه افق در مورد توان و روحیه رژیم صهیونیستی گفت: رژیم صهیونیستی با وجود تجهیزات،  توان مقاومت در برابر مردم فلسطین را ندارد.

 

source

توسط