تحلیل بنیادی و تکنیکال بیت کوین و رمزارز های اصلی بازار. در این بخش تمامی عوامل موثر در بازار رمزارز ها تحلیل و بررسی می شوند. از مسائل بنیادی بازار کریپتو گرفته تا عوامل تاثیر گذار بین بازاری مثل جریانات ریسکی.

پیش بینی بیت کوین و بازار رمزارز ها

source

توسط