در فیلم گزارش تصویری پیشرفت پروژه طرح اقدام ملی مسکن اراک توسط کیسون را مشاهده می‌کنید.
source

source

source

source

توسط