زینب زمان فرزند مرحوم حسین زمان، خواننده فقید پاپ تبرئه شد.
 
دختر خواننده فقید پاپ تبرئه شد
جماران

source

توسط blogcheck