پیگیری‌ از پلتفرم‌های فعال در این حوزه حکایت از این دارد که هنوز چیزی در این باره به صورت رسمی به آن‌ها ابلاغ نشده است.
ایسنا

source

توسط blogcheck