عکسی از کلاس یک مدرسه تاتو برای هنرجوهای زیبایی پر بازدید شد است.
نکته تامل‌برانگیز این عکس در تعداد هنرجوهای آن است که به دقت به هنر دست استادشان خیره شده‌اند!
گویی اوضاع کساد مشاغل در رشته‌های دانشگاهی برخی از مردم را به جای کلاس درس و دانشگاه به آموزش دوره‌های زیبایی فراخوانده است!
برترین ها

source

توسط blogcheck