تصویر جدید تلسکوپ فضایی جیمز وب از ستاره ای جوان که گازهایی از قطب‌های آن با سرعت بالا در حال انتشار است حکایت از این دارد که ستاره وقتی بزرگ شود به چیزی مشابه خورشید تبدیل خواهد شد. 
 
ثبت شاهکار جدید تلسکوپ جیمز وب از فضا

source

توسط blogcheck