انتقاد علی مطهری از آماده نشدن استادیوم آزادی: مگر خبر نداشتید مسابقه در پیش است؟
 
طعنه علی مطهری به آماده نشدن استادیوم آزادی
طعنه علی مطهری به آماده نشدن استادیوم آزادی
اعتمادآنلاین

source

توسط blogcheck