تصویری از  یک تابلوی ترسناک و عجیب در یکی از مناطق محافظت شده آمریکا را ببینید.
روی این تابلو نوشته: ” اگر شخص مرده ای را پیدا کردید سعی نکنید به آن کمک های پزشکی برسانید. بیشتر از 5 متر از جسد فاصله بگیرید و بلافاصله گزارش دهید. به پایان خوش آمدید. 
برترین ها

source

توسط blogcheck