گاهی در صحنۀ شکار، گاهی روی منبر، گاهی سوار بر اسب به همراه خدم و حشم و گاهی هم در تبعید! کودکان خاندان قاجار نیز عکس‌هایی از جنس عکس‌های بزرگترهایشان دارند، با این تفاوت که در نگاه‌های معصومانه‌شان هنوز چندان اثری از غرور و خودنمایی بزرگترهای سیاستمدارشان نیست.
در اینجا عکس‌هایی را خواهید دید که برخی از شاهزادگان خردسال قاجار را در موقعیت‌های مختلف نشان می‌دهند.
عکس‌های دیدنی از شاهزاده‌های قاجار در کودکی
عکس اول مسعود میرزا ظل‌السلطان را نشان می‌دهد که بزرگترین پسر به بلوغ رسیدۀ ناصرالدین شاه بود اما چون از مادری غیر قاجاری زاده شده بود به ولیعهدی نرسید. ظل‌السلطان بیش از سی سال حاکم اصفهان بود و در طول این مدت بسیاری از بناهای تاریخی این شهر را تخریب کرد. او در بزرگسالی به شکار علاقۀ فراوان داشت و گفته شده که در سفر به میانکاله همراه با سپاهیانش تعداد بسیار زیادی پلنگ و مرال و گاومیش را شکار کرده است؛ حیواناتی که امروز اثری از آن‌ها در آن منطقه نیست.
عکس‌های دیدنی از شاهزاده‌های قاجار در کودکی
عکس دوم مربوط به دو نوۀ دختری ناصرالدین شاه، عصمت‌الملوک (نشسته روی صندلی) و فخرالتاج است که دختران عصمت‌الدولۀ قاجار (دختر ناصرالدین) شاه بودند.
عکس‌های دیدنی از شاهزاده‌های قاجار در کودکی
عکس سوم در جشن تولد ناصرالدین میرزای ناصری، کوچکترین فرزند مظفرالدین شاه گرفته شده است. ناصرالدین میرزا روی صندلی نشسته و برخی از زنان حرمسرای مظفری نیز در اطرافش نشسته‌اند.
عکس‌های دیدنی از شاهزاده‌های قاجار در کودکی
در عکس چهارم احمدشاه قاجار را در پنج سالگی ایستاده بر روی پلۀ پایین منبر در یک مراسم روضه‌خوانی زنانه می‌بینیم.
عکس‌های دیدنی از شاهزاده‌های قاجار در کودکی
عکس پنجم محمد حسن میرزا آخرین ولیعهد سلسلۀ قاجار و برادر کوچکتر احمدشاه را نشان می‌دهد. ولیعهد در این تصویر به همراه یکی از خدمتکاران بر روی اسب نشسته و سایر خادمان، پیاده و سواره او را همراهی می‌کنند.
عکس‌های دیدنی از شاهزاده‌های قاجار در کودکی
در عکس آخر نیز ملکه‌ جهان خانم، مادر احمدشاه و همسرمحمد علی شاه را می‌بینیم که در زمان تبعید در شهر اودسا به همراه دخترش خدیجه خانم و پسرانش محمود میرزا و عبدالحمید میرزا (خواهر و برادران کوچکتر احمد شاه) مقابل دوربین نشسته‌اند. (نفر سمت چپ نیز فخرالتاج نوۀ ناصرالدین شاه است که عکس دوم، تصویر او را در دوران کودکی نشان می‌داد).
فرادید

source

توسط blogcheck