عربستان سعودی نقشه رسمی مرزهای بین المللی مورد تایید خود را که توسط سازمان سنجش و اطلاعات مکانی این کشور تهیه شده، منتشر کرد.
عربستان نقشه جدید خود را منتشر کرد
شفقنا

source

توسط blogcheck