تصویری منتشر شده از واژگونی یک خودرو تویوتا در یکی از کوچه‌های تهران و وضعیت عجیب راننده زن همه را شوکه کرد.
رنگین‌کمانی که بر بدن پستانداران نقش بسته
باشگاه خبرنگاران

source

توسط blogcheck