عکس‌های جدید کیت میدلتون ۴۱ ساله در حال بازدید از یک زندان مردان در لندن را مشاهده کنید.
کیت عضو یک جنبش خیریه است که به افراد کمک میکنند به چرخه اعتیاد پایان دهند و به زندگی خودشون برگردند.
 
استایل جذاب ملکه آینده بریتانیا در زندانِ مردان
استایل جذاب ملکه آینده بریتانیا در زندانِ مردان
استایل جذاب ملکه آینده بریتانیا در زندانِ مردان

source

توسط blogcheck