«تابناک با تو» – ویدیویی از دوربین های شهری در اسلامشهر که لحظه هولناک سرقت کیف یک زن به طور وحشیانه را ثبت کرده است ببینید.

source

توسط blogcheck