یک نوع بامبو به نام هِنون (Phyllostachys nigra var/henonis) وجود دارد که در مدت ۱۲۰ سال فقط یک بار گل می‌دهد. شاید زمان زیادی برای به تعویق انداختن گل‌دهی به نظر برسد، اما بامبو کمی بعد از این گل‌دهی می‌میرد. 
با وقفه‌ی بیش از یک قرن بین گل‌دهی نسل‌های مختلف گیاه، گیاه‌شناسان فرصت زیادی برای مطالعه چگونگی تولید مثل آن‌ها ندارند. آخرین رویداد مهم گل‌دهی سال ۱۹۰۸ رخ داد، اگرچه بین سال‌های ۱۹۰۳ و ۱۹۱۲ نیز گل‌دهی مشاهده شد، بنابراین رویداد مهم بعدی سال ۲۰۲۸ رخ خواهد داد.
سال ۲۰۲۰، محققان دانشگاه هیروشیما گیاهی را یافتند که خوب و زود گل داد و آن‌ها از این فرصت برای مطالعه چگونگی بازتولید آن استفاده کردند اما دریافتند رویداد گل‌دهی بعدی می‌تواند برای تولید بامبو و محیطزیست، فاجعه باشد. 
توشیهیرو یامادا، نویسنده نخست این مطالعه در بیانیه‌ای گفت: «بامبو هیچ دانه زنده‌ای تولید نکرد که بتواند جوانه بزند. تولید جوانه‌های بامبو پس از گل‌دهی متوقف شد. پس از گل‌دهی، در سه سال نخست، هیچ نشانه‌ای از احیاء این بامبو ندیدیم.» هیچ گونه تولیدمثل دیگری هم توسط این گیاه مشاهده نشد.
معمای گیاهی که بعد از ۱۲۰ سال فقط یک بار گل می‌دهد
تیم تحقیقاتی در مقاله خود افزود: «همه ساقه‌ها در محل مطالعه مُردند، بدون اینکه نشانه‌ای از باززایی توسط تولید دانه، ساقه یا تاگ کوتوله آشکار شود. این نتایج نشان‌دهنده‌ی یک آینده‌ی تاریک برای P. nigra var. henonis در ژاپن است: احیاء این گونه پس از گل‌دهی دشوار خواهد بود.»
آن‌ها می‌افزایند: «یکی دیگر از نگرانی‌های مربوط به این خشک‌شدگی، اثرات زیست‌محیطی است که ممکن است منجر به تغییرات شدید در پوشش گیاهی و پوشش زمین شود». این مطالعه در مجله PLOS ONE منتشر شده است.

source

توسط blogcheck