تصویری از رحمت اله نوروزاف عامل اصلی حمله به شاهچراغ در دومین جلسه محاکمه در دادگاه انقلاب اسلامی شیراز منتشر شده است.
 
عکس عامل اصلی حمله شاهچراغ در دادگاه
تسنیم

source

توسط blogcheck