گفته می‌شود ده‌ها هزار کودک اوکراینی در اردوگاه‌های روسی”گروگان” نگهداری می‌شوند جایی که سربازان روس در حال شکنجه و شستشوی مغزی آن‌ها هستند و این کودکان مجبور به تماشای رولت روسی هستند.
ویتالی موخارسکی و عمویش اولکسی ۲۷ ساله ادعا می‌کنند که روس‌ها آنان را در حالی که چشم‌بند بر روی چشم داشتند به داخل چاله‌ای محتوی روده‌های خوک انداختند و سپس به زندان منتقل کردند جایی که ویتالی جوان در آنجا به مدت چهار روز گرسنه نگه داشته شده بود.
این جوان می‌گوید: “از شلیک گلوله می‌ترسیدم، چون رولت روسی بازی می‌کردند با چشمان بسته به طور تصادفی تیراندازی می‌کردند از زیر در خون وارد سلولی شده بود که ما در آنجا نگهداری می‌شدیم”.
او و اولکسی ۱۰ روز بعد پس از بازجویی مداوم توسط اعضای سرویس امنیت فدرال روسیه آزاد شدند. منابع آگاه به روزنامه “سان” اطلاع داده اند که ۱۹۵۰۰ کودک از خیابان‌ها جمع‌ شده و به اردوگاه‌ها انتقال یافته‌اند.

source

توسط blogcheck