زمان‌های انگلیسی به سه دسته اصلی «گذشته»، «حال» و «آینده» تقسیم می‌شوند. هر یک از این زمان‌ها، خود از چهار دسته دیگر «ساده»، «استمراری»، «کامل» و «کامل استمراری» تشکیل شده‌اند که ساختار و کاربردهای متفاوتی دارند. در این مطلب از «مجله فرادرس» قصد داریم گرامر Past Tense را به طور کامل توضیح دهیم که شامل «گذشته ساده»، «گذشته استمراری»، «گذشته کامل» و «گذشته کامل استمراری» می‌شود. در ابتدا، ساختار و کاربردهای هر چهار حالت را بررسی می‌کنیم. سپس به قیدهای زمان گذشته در انگلیسی اشاره خواهیم کرد. در ادامه، گرامر Past Tense را برای جملات سوالی منفی، تگ کوئسشن، نقل قول انگلیسی و حالت مجهول آموزش می‌دهیم. پس از آن، به کمک مثال‌های متعدد، تفاوت Past Simple و Past Perfect را شرح می‌دهیم و همچنین Past Continuous و Past Perfect Continuous را با هم مقایسه خواهیم کرد. در انتهای مطلب نیز چند تمرین مختلف ارائه خواهیم کرد تا با ساختارهای گذشته در زبان انگلیسی بیشتر آشنا شویم.

کاربرد گرامر Past Tense

همان‌طور که در مقدمه مطلب اشاره شد، زمان‌های انگلیسی به سه دسته اصلی تقسیم می‌شوند که هر یک شامل چهار زیرمجموعه است. در جدول زیر می‌توانید انواع زمان‌های انگلیسی را مشاهده کنید.

زمان‌های انگلیسی (English Tenses)
گذشته (Past) حال (Present) آینده (Future)

گذشته ساده

(Past Simple)

حال ساده

(Present Simple)

آینده ساده

(Future Simple)

گذشته استمراری

(Past Continuous)

حال استمراری

(Present Continuous)

آینده استمراری

(Future Continuous)

گذشته کامل

(Past Perfect)

حال کامل

(Present Perfect)

آینده کامل

(Future Perfect)

گذشته کامل استمراری

(Past Perfect Continuous)

حال کامل استمراری

(Present Perfect Continuous)

آینده کامل استمراری

(Future Perfect Continuous)

در این آموزش قصد داریم انواع گرامر Past Tense را بررسی کنیم. همان‌طور که در جدول فوق مشاهده می‌کنید، زمان‌ گذشته نیز مانند حال و آینده به چهار دسته تقسیم می‌شود. هر یک از این چهار تقسیم‌بندی، ساختار و کاربردهای متفاوتی دارند. همچنین قیدهای زمان مختلفی برای آن‌ها تعریف شده است که همه این موارد را به طور کامل و به کمک مثال بررسی خواهیم کرد. اما قبل از هر چیز باید بدانیم که گذشته در زبان انگلیسی چیست.

گرامر Past Tense در حالت کلی برای توصیف عملی به کار می‌رود که در گذشته شروع شده است. اما می‌تواند در گذشته تمام شده باشد یا در مقطع مشخصی در حال تداوم باشد. با در نظر گرفتن این نکته مهم می‌توانیم آن‌ها را به حالت کامل یا استمراری تقسیم کنیم. فرض کنید هفته گذشته به مسافرت رفته‌اید و اکنون که برگشته‌اید، می‌‌خواهید با دوستتان درباره آن صحبت کنید. از چه زمانی باید استفاده کنید؟ زمان گذشته. زیرا قصد دارید از موقعیت یا کارهایی حرف بزنید که در گذشته انجام شده است و دیگر ارتباطی با زمان حال ندارد.

برای مثال، می‌خواهید از مناطق دیدنی آنجا تعریف کنید. از فعل‌هایی مانند «رفتم» یا «دیدم» استفاده می‌کنید. اگر درباره غذای رستوران حرف بزنید، فعل «خوردم» یا «نوشیدم» را به کار می‌برید. اگر با خانواده یا دوستان خود رفته باشید، از فعل جمع کمک می‌گیرید، مانند «رفتیم» یا «خوردیم». همه این فعل‌‌ها به توصیف زمان مشخصی در گذشته می‌پردازند که عملی شروع شده است و در همان زمان گذشته تمام شده است.

مثال‌های فوق همه مربوط به زمان گذشته ساده هستند. اکنون تصور کنید می‌خواهیم همه این فعل‌ها را در قالب جمله به کار ببریم. در ادامه می‌توانید چند جمله انگلیسی و ترجمه فارسی با گذشته ساده مشاهده کنید.

I visited a lot of places.


من از جاهای زیادی دیدن کردم.

We ate local food in the restaurant.


ما در رستوران غذای محلی خوردیم.

I went swimming in the morning and exercised in the afternoon.


من صبح به استخر رفتم و بعدازظهر ورزش کردم.

اما گرامر Past Tense فقط به گذشته ساده محدود نمی‌شود. بلکه سه حالت دیگر نیز برای آن تعریف شده است که در این مطلب قرار است با همه آن‌ها به طور کامل آشنا شویم. در ابتدای مطلب، کاربرد هر یک از این حالت‌های مختلف را برای زمان گذشته توضیح می‌دهیم و به کمک مثال تعریف می‌کنیم.

کاربرد گرامر Past Simple

«زمان گذشته ساده» (Past Simple Tense) جزو زمان‌هایی است که معمولاً در سطوح مقدماتی به زبان‌آموزان آموزش داده می‌شود. از این زمان برای صحبت کردن درباره عملی استفاده می‌شود که در زمان گذشته شروع شده و در زمان مشخصی انجام شده است. در نتیجه دیگر اثری از آن در زمان حال وجود ندارد. ساختار فعل گذشته ساده به دو شکل «باقاعده» (Regular Verbs) و «بی‌قاعده» (Irregular Verbs) توصیف می‌شود. دسته اول به فعل‌هایی گفته می‌شود که برای تبدیل شدن به گذشته قاعده خاصی دارند، یعنی «ed» یا «d» می‌گیرند، مانند «walk» که گذشته آن «walked» است. اما دسته دوم برای تبدیل شدن به گذشته از قاعده و قانون مشخصی پیروی نمی‌کنند، به همین دلیل به آن‌ها افعال بی‌قاعده گفته می‌شود، مانند «see» که گذشته آن به شکل «saw» نوشته می‌شود.

کاربرد زمان گذشته ساده را می‌توانیم در موارد زیر خلاصه کنیم.

 • برای توصیف عملی که در گذشته کامل شده است و دیگر اثری از آن در زمان حال وجود ندارد:

She visited Paris las summer.


او تابستان گذشته از پاریس دیدن کرد.

 • برای توصیف عادت‌های گذشته یا کارهای تکراری:

They watched a movie every Friday night.


آن‌ها هر جمعه شب فیلم تماشا می‌کردند.

 • برای توصیف موقعیت یا حالتی در گذشته:

He lived in New York for five years.


او پنج سال در نیویورک زندگی کرد.

 • برای شرح داستانی در زمان گذشته:

The dragon appeared, and the knight bravely fought it.


اژدها ظاهر شد، و شوالیه جسورانه با او جنگید.

 • برای توصیف عملی در گذشته که در بازه زمانی مشخصی کامل شده است:

We finished our project at 9 o’clock last night.


ما دیشب ساعت ۹ پروژه را تمام کردیم.

 • برای توصیف وقایع تاریخی:

The American Revolution took place in the late 18th century.


انقلاب آمریکا در قرن هجدهم رخ داد.

 • برای توصیف چند عمل در گذشته که یکی پس از دیگری رخ داده است:

After I woke up, I brushed my teeth and had breakfast.


بعد از این‌که از خواب بیدار شدم، مسواک زدم و صبحانه خوردم.

معلمی در حال نوشتن

کاربرد گرامر Past Continuous

از «زمان گذشته استمراری» (Past Continuous) برای توصیف عملی استفاده می‌کنیم که در زمان گذشته برای مقطع مشخصی در حال تداوم بوده است و بر اثر وقوع عمل دیگری متوقف شده است یا برای مدتی تداوم نیافته و دوباره به جریان افتاده است. گذشته استمراری را باید با فعلی نشان دهیم که استمرار یا تداوم عملی را در گذشته نشان دهد. به عبارت دیگر به ما بگوید که در آن لحظه شخص یا اشخاصی مشغول انجام چه کاری بوده‌اند. در زبان فارسی محاوره می‌گوییم «داشتم کاری را انجام می‌دادم» و همین حالت را برای سایر ضمایر فاعلی انگلیسی به کار می‌بریم.

کاربرد گذشته استمراری در زبان انگلیسی را می‌توانیم در موارد زیر خلاصه کنیم.

 • برای توصیف عملی که در زمان گذشته در حال استمرار بوده است:

I was reading a book when the phone rang.

داشتم کتاب می‌خواندم که تلفن زنگ زد.

 • برای توصیف عملی که در زمان گذشته در حال استمرار بوده و متوقف شده است:

She was cooking dinner when the the guests arrived.


او مشغول شام پختن بود که مهمان‌ها رسیدند.

 • برای توصیف چند اتفاق که به موازات هم در حال وقوع بوده‌اند:

While I was studying, my roommate was watching TV.


وقتی در حال مطالعه بودم، هم‌اتاقی‌ام مشغول تماشای تلویزیون بود.

 • برای دادن اطلاعات فرعی در کنار اتفاق اصلی:

The sun was setting as we walked along the beach.


خورشید داشت غروب می‌کرد و ما در حال قدم زدن کنار ساحل بودیم.

 • برای توصیف موقعیت‌های موقتی در گذشته:

They were living in London for a few months.


آن‌ها چند ماه در لندن زندگی می‌کردند.

 • برای توصیف عملی که در مقطع زمانی مشخصی در گذشته در حال تداوم بوده است:

At 3 PM yesterday, she was working on her project.


دیروز ساعت ۳ بعدازظهر، او مشغول کار کردن روی پروژه‌اش بود.

 • برای ابراز ناراحتی یا اعتراض کردن:

He was constantly interrupting me during the meeting.


او در طول جلسه، مدام وسط حرف من می‌پرید.

 • برای توصیف عملی که به بازه زمانی مشخصی نیاز دارد:

She was exercising for an hour at the gym.


او یک ساعت در باشگاه مشغول ورزش کردن بود.

کاربرد گرامر Past Perfect

«زمان گذشته کامل» (Past Perfect Tense) برای توصیف عملی به کار می‌‌رود که در زمان گذشته قبل از وقوع عمل دیگری کامل شده است. ساختار فعل آن به صورت «had + p.p» نوشته می‌شود و مهم‌ترین کاربردهای آن عبارتند از:

 • برای توصیف عملی قبل از عمل دیگری در گذشته:

When we arrived, the movie had started.


وقتی ما رسیدیم، فیلم خیلی وقت بود که شروع شده بود.

(قبل از رسیدن ما فیلم شروع شده بود. به همین دلیل آن را با گذشته کامل به کار می‌بریم.)

 • برای توصیف عملی که در زمان گذشته شروع شده است و تا قبل از شروع عمل دیگری ادامه داشته است. گذشته کامل، مانند حال کامل درباره مدت زمان انجام عمل به ما اطلاعاتی می‌دهد، اما این بار عمل تا مدت زمان مشخصی در گذشته ادامه داشته است. معمولاً برای ساختن چنین جمله‌هایی از قید زمان «for» کمک می‌گیریم تا مدت زمان را نشان دهیم. البته در این حالت توصیه می‌شود که از گذشته کامل استمراری کمک بگیریم، زیرا تداوم عملی را در گذشته نشان می‌دهد و با فعل «ing» همراه می‌شود. این زمان را در بخش بعدی و در کاربرد گرامر Past perfect Continuous به طور کامل توضیح خواهیم داد. به مثال زیر توجه کنید.

When he graduated, he had been in London for six years.


وقتی فارغ‌التحصیل شد، شش سال در لندن زندگی کرده بود.

(او شش سال قبل از این‌که فارغ‌التحصیل شود، در آنجا زندگی کرده بود تا درسش تمام شد. حتی شاید بعد از آن هم همچنان آنجا زندگی کرده باشد.)

On the 20th of July, I‘d worked here for three months.


در تاریخ بیستم ژوئیه، من سه ماه اینجا کار کرده بودم.

 • برای صحبت کردن درباره موقعیتی غیرواقعی یا خیالی در گذشته:

If I had known you were sick, I would have visited you.


اگر می‌دانستم مریضی، به دیدنت می‌آمدم.

She would have passed the exam if she had studied harder.


اگر بیشتر درس خوانده بود، در امتحان موفق می‌شد.

I wish I hadn’t gone to bed so late!


کاش این‌قدر دیر به رختخواب نمی‌رفتم!

کاربرد گرامر Past Perfect Continuous

از زمان «گذشته کامل استمراری» (Past Perfect Continuous) برای توصیف موقعیتی در گذشته استفاده می‌کنیم که در زمان مشخصی شروع شده و در بازه‌ای در حال استمرار بوده است. سپس، اندکی قبل از شروع عمل دوم کامل شده است. به همین دلیل به آن گذشته کامل استمراری گفته می‌شود، چون هم در گذشته اتفاق افتاده، هم در حال استمرار بوده و هم اندکی قبل از وقوع عمل دیگری کامل شده است.

برای ساختن جملات گذشته کامل استمراری در مبحث گرامر Past Tense، فعل را با ساختار «had + been + verb + ing» به کار می‌بریم که در بخش توضیح ساختار گذشته کامل استمراری به آن اشاره خواهیم کرد. کاربرد Past Perfect Continuous را می‌توانیم در موارد زیر خلاصه کنیم.

 • برای توصیف عملی که قبل از عمل دیگری در گذشته ادامه داشته است:

She had been running for an hour before she reached the finish line.


یک ساعت قبل از این‌که به ته خط برسد، مشغول دویدن بود.

 • برای نشان دادن مدت زمان انجام عمل:

By the time they arrived, I was exhausted because I had been waiting at the airport for three hours.


وقتی آن‌ها رسیدند، من خیلی خسته بودم زیرا سه ساعتی می‌شد که در فرودگاه منتظر بودم.

 • برای بیان علت وقوع عملی در گذشته و نتیجه آن:

She was tired because she had been working long hours at the office.


او خسته بود زیرا مدتی طولانی در دفتر مشغول کار کردن بود.

ساختار گرامر Past Tense

گرامر Past Tense به چهار دسته زیر تقسیم می‌شود:

 • «گذشته ساده» (Past Simple Tense)
 • «گذشته استمراری» (Past Continuous Tense)
 • «گذشته کامل» (Past Perfect Simple)
 • «گذشته کامل استمراری» (Past Perfect Continuous)

در ادامه ساختار هر یک را به طور جداگانه و با مثال بررسی خواهیم کرد.

ساختار جملات Past Simple

ساختار گرامر Past Simple که در زبان فارسی معادل «گذشته ساده» را برای آن در نظر گرفته‌اند، سه بخش اصلی دارد که شامل «فاعل انگلیسی» (Subject)، «فعل انگلیسی» (Verb) و «مفعول انگلیسی» (Object) است. البته ممکن است اجزاء دیگری مانند قید نیز در جمله به کار برود. اما ساختار کلی جملات گذشته ساده را می‌توانیم با استفاده از فرمول زیر تعریف کنیم:

Subject + verb + object

به چند مثال زیر با گذشته ساده توجه کنید. ترجمه جملات و تلفظ صوتی آن‌ها را نیز می‌توانید تمرین کنید.

She traveled to Italy last summer.


تابستان گذشته او به ایتالیا سفر کرد.

They watched a movie at the cinema yesterday.


آن‌ها دیروز در سینما فیلم دیدند.

He finished his homework before dinner.


او قبل از شام تکالیفش را تمام کرد.

I visited my grandparents on the weekend.


آخر هفته به دیدن پدربزرگ و مادربزرگم رفتم.

We celebrated her birthday with a surprise party.


ما تولدش را با یک مهمانی غافلگیری جشن گرفتیم.

The sun set beautifully in the sky.


خورشید به‌زیبایی در آسمان غروب کرد.

They explored the ancient ruins during their vacation.


آن‌ها خرابه‌های قدیمی را در طول سفر خود کشف کردند.

She baked a delicious cake for the family gathering.

او کیک خوشمزه‌ای برای دورهمی خانوادگی پخت.

He graduated from college in 2020.


او در سال ۲۰۲۰ از کالج فارغ‌التحصیل شد.

We walked in the park and enjoyed the fresh air.


ما در پارک قدم زدیم و از هوای آزاد لذت بردیم.

برای ساختن جملات منفی گذشته ساده، از «didn’t» استفاده می‌کنیم که شکل بلند آن «did not» است و قبل از فعل اصلی قرار می‌گیرد. فرمول آن را به شکل تعریف می‌‌کنیم:

I didn’t want to go to the dentist.


من نمی‌خواستم به دندان‌پزشکی بروم.

She didn’t have time.


او وقت نداشت.

You didn’t close the door.


شما در را نبستی.

He didn’t come to my party.


او به مهمانی من نیامد.

They didn’t study so they didn’t pass the test.


آن‌ها درس نخواندند، به همین دلیل در امتحان قبول نشدند.

We didn’t sleep well last night.


ما دیشب خوب نخوابیدیم.

سوالی کردن جملات در زبان انگلیسی به دو شکل زیر انجام می‌شود:

برای سوال ساختن با گرامر Past Simple، فرمول جملات سوالی برای هر دو حالت به شکل زیر تعریف می‌شود:

Did + subject + verb + object?

Wh-word + did + subject + verb?

به چند مثال زیر توجه کنید تا با ساختار جملات سوالی بله یا خیر و سوال با wh برای گذشته ساده بیشتر آشنا شوید.

Did she travel to Paris last year?


آیا او سال گذشته به پاریس سفر کرد؟

Did they watch the new movie?


آیا آن‌ها فیلم جدید را دیدند؟

Did he finish his project on time?


آیا او پروژه را به‌موقع تمام کرد؟

Did you visit the museum last weekend?


آیا آن‌ها آخر هفته گذشته از موزه دیدن کردند؟

Did we celebrate her birthday with a party?


آیا ما تولد او را با مهمانی گرفتن جشن گرفتیم؟

Did the team win the championship?


آیا تیم برنده مسابقات قهرمانی شد؟

Did she read the entire book in one day?


آیا او کل کتاب را در یک روز خواند؟

Did they attend the conference?


آیا آ‌ن‌ها در همایش شرکت کردند؟

Did he cook dinner yesterday?


آیا او دیروز شام پخت؟

Did you see the sunrise this morning?


آیا او امروز صبح طلوع خورشید را دید؟

What did she do yesterday?


او دیروز چه کاری انجام داد؟

Where did they go on vacation?


آن‌ها دیروز تعطیلات را کجا رفتند؟

When did he finish his homework?


چه زمانی تکالیفش را تمام کرد؟

Why did you miss the meeting?


 چرا این جلسه را از دست دادید؟

How did they celebrate their anniversary?


آن‌ها چگونه سالگرد ازدواج‌شان را جشن گرفتند؟

What time did the concert start?


چه ساعتی کنسرت شروع شد؟

Where did she find that rare book?


او آن کتاب کمیاب را کجا پیدا کرد؟

How did they solve the problem?


آن‌ها چگونه مشکل را حل کردند؟

What did he cook for dinner?


او برای شام چه چیزی پخت؟

Why did you change your mind about the trip?


چرا نظرتان را درباره سفر تغییر دادید؟

پسری در حال کار کردن با لپ‌تاپ

ساختار جملات Past Continuous

ساختار جملات گذشته استمراری نیز با ساختار فاعل، فعل و مفعول ساخته می‌شود. اما ساختار فعل در مقایسه با ساختار فعل گذشته ساده فرق دارد. در بخش کاربرد گرامر Past Tense به گذشته استمراری اشاره کردیم و کاربردهای آن را توضیح دادیم. به طور کلی، چون گذشته استمراری برای توصیف عملی به کار می‌رود که در گذشته برای مدت مشخصی در حال استمرار بوده است، باید برای فعل آن «ing» به کار ببریم تا ادامه‌دار بودنِ آن را نشان دهیم. بنابراین فرمول آن را به صورت زیر تعریف می‌کنیم.

Subject + was/were + verb + ing + object

به چند مثال زیر توجه کنید. ترجمه و تلفظ صوتی آن‌ها را نیز می‌توانید مطالعه کنید.

I was reading a book when the phone rang.


داشتم کتاب می‌خواندم که تلفن زنگ زد.

They were playing soccer in the park yesterday afternoon.


آن‌ها دیروز عصر در پارک مشغول فوتبال بازی کردن بودند.

She was studying for her exam while her friends were watching a movie.


او داشت برای امتحان درس می‌خواند و در همان زمان دوستانش مشغول تماشای فیلم بودند.

The kids were laughing and having fun at the amusement park.


بچه‌ها در شهر بازی می‌خندیدند و بهشان خوش می‌گذشت.

He was cooking dinner when the power went out.


او داشت شام می‌پخت که برق‌ها رفت.

They were chatting online for hours last night.


آن‌ها دیشب چندین ساعت مشغول چت آنلاین بودند.

She was walking her dog when it started raining.


او داشت سگش را به پیاده‌روی می‌برد که باران شروع به باریدن کرد.

While I was cleaning the house, my sister was listening to music.


درحالی‌که مشغول تمیز کردن خانه بودم، خواهرم داشت موزیک گوش می‌داد.

The construction workers were building a new bridge over the river.


کارگران ساختمان داشتند روی رودخانه پل جدیدی می‌ساختند.

He was working late at the office to finish a project.


او تا دیروقت مشغول کار کردن در دفتر بود تا پروژه‌ای را تمام کند.

برای منفی کردن جملات گذشته استمراری در مبحث گرامر Past Tense از دو فرمول زیر استفاده می‌کنیم. فرمول اول برای موقعیت‌های غیررسمی و محاوره به کار می‌رود و فرمول دوم برای موقعیت‌های رسمی‌تر کاربرد دارد.

Subject + was/ were + not + verb + ing

Subject + wasn’t/weren’t + verb + ing

برای این‌که بتوانید ساختار جملات منفی با گذشته استمراری را بهتر درک کنید، مثال‌های زیر را بخوانید.

They weren’t practicing the guitar yesterday.


آن‌ها دیروز مشغول تمرین گیتار نبودند.

I wasn’t studying for the exam while my friends were having a picnic.


وقتی دوستانم به گردش رفته بودند، من مشغول درس خواندن برای امتحان نبودم.

The team wasn’t winning the match despite their efforts.


با وجود تلاش‌های آن‌ها، تیم برنده بازی نشد.

He wasn’t driving carefully when the accident happened.


وقتی تصادف رخ داد، او با احتیاط رانندگی نمی‌کرد.

They weren’t talking about the project during the meeting.


آن‌ها در طول جلسه درباره پروژه حرف نمی‌زدند.

She wasn’t jogging when it started pouring rain.


وقتی باران شدیدی شروع به باریدن کرد، او در حال پیاده‌روی نبود.

The workers weren’t constructing the building due to a lack of materials.


به دلیل کمبود مصالح، کارگران ساختمان‌سازی نمی‌کردند.

He wasn’t playing the piano at the concert last night.


او دیشب در کنسرت مشغول پیانو زدن نبود.

برای سوالی کردن با گذشته استمراری، مانند گذشته ساده، دو حالت بله یا خیر و سوالی با wh تعریف شده است. برای این منظور فرمول‌های زیر را به کار می‌بریم. فرمول اول برای جملات سوالی بله یا خیر و فرمول دوم برای جملات سوالی با wh به کار می‌رود.

Was/ Were + subject + verb + ing?

Wh-word + was/were + subject + verb + ing?

برای درک بهتر این بخش از گرامر Past Tense، مثال‌های زیر را مشاهده کنید که با جملات سوالی بله یا خیر و جملات سوالی با wh نوشته شده است.

Were you studying when the phone rang?


وقتی تلفن زنگ خورد مشغول درس خواندن بودی؟

Were they watching a movie last night?


آن‌ها دیشب مشغول تماشای فیلم بودند؟

Was he working on his project at that time?


آیا او تا آن موقع مشغول کار کردن روی پروژه‌اش بود؟

Were you playing soccer when it started raining?


وقتی باران شروع به باریدن کرد، داشتی فوتبال بازی می‌کردی؟

Were you having dinner when the power went out?


وقتی برق رفت، شما مشغول شام خوردن بودید؟

Were they dancing at the party?


آیا آن‌ها در مهمانی مشغول رقصیدن بودند؟

Was she reading a book during the flight?


آیا او در طول پرواز مشغول کتاب خواندن بود؟

Were you listening to music while studying?


آیا موقع درس خواندن مشغول آهنگ گوش دادن بودی؟

Were they discussing the plan in the meeting?


آیا آن‌ها در جلسه درباره برنامه صحبت می‌کردند؟

Was he painting the fence yesterday?


آیا او دیروز مشغول رنگ کردن حصار بود؟

What were you doing when the accident happened?


وقتی حادثه رخ داد، مشغول انجام چه کاری بودی؟

Where were they traveling last summer?


آن‌ها تابستان گذشته به کجا سفر می‌کردند؟

When were they playing the piano?


آن‌ها چه زمانی مشغول پیانو زدن بودند؟

Why were you looking so worried?


چرا این‌قدر نگران به نظر می‌رسی؟

How were they preparing for the event?


آن‌ها چگونه برای رویداد آماده می‌شدند؟

What were you studying when I called?


وقتی من تماس گرفتم مشغول انجام چه کاری بودی؟

Where were they going at that time?


در آن لحظه آن‌ها داشتند کجا می‌رفتند؟

What were you discussing with your colleagues?


با همکارانت درباره چه چیزی بحث می‌کردید؟

Why were they laughing so hard?


چرا این‌قدر با صدای بلند می‌خندیدند؟

How were you feeling when you received the news?


وقتی اخبار را دریافت می‌کردید، چه احساسی داشتید؟

ساختار جملات Past Perfect

جملات Past Perfect که در زبان فارسی به آن «گذشته کامل» می‌‌گوییم، برای توصیف عملی به کار می‌رود که در زمان گذشته قبل از عمل دیگری کامل شده است. ساختار گذشته کامل در مبحث گرامر Past Tense برای جملات مثبت به صورت زیر تعریف می‌شود:

Subject + had + p.p

برای درک بهتر ساختار این مبحث از گرامر Past Tense به چند مثال زیر توجه کنید.

After I had finished my work, I went to the gym.


بعد از آن‌که کارم تمام شد، به باشگاه رفتم.

She realized that she had forgotten her keys after she reached the front door.


بعد از رسیدن به در ورودی، متوجه شد که کلیدش را جا گذاشته است.

They had already eaten dinner when I arrived at the restaurant.


وقتی من به رستوران رسیدم، آن‌ها خیلی وقت پیش شام خورده بودند.

By the time he arrived, the party had already started.


وقتی آن‌ها رسیدند، مهمانی از قبل شروع شده بود.

After the movie had ended, we discussed the plot.


بعد از آن‌که فیلم تمام شد، ما درباره داستان به بحث و گفت‌و‌گو نشستیم.

She had never seen such a beautiful sunset before.


او هرگز قبلاً چنین غروب زیبایی را ندیده بود.

He had visited that museum many times in the past.


او در گذشته بارها از موزه دیدن کرده بود.

By the time they reached the airport, their flight had already departed.


وقتی به فرودگاه رسیدند، پرواز خیلی وقت بود که تأخیر داشت.

They had been friends for years before they decided to start a business together.


قبل از این‌که تصمیم بگیرند کسب‌وکاری را شروع کنند، با هم دوست بودند.

برای ساختن جملات منفی گذشته کامل، «not» را به «had» اضافه می‌کنیم. شکل بلند و کوتاه این جملات منفی به کمک فرمول زیر تعریف می‌شود:

Subject + had + not + p.p

Subject + hadn’t + p.p

به چند مثال زیر با گذشته کامل توجه کنید.

They didn’t watch the movie because they hadn’t heard good reviews about it.


آن‌ها فیلم را ندیدند زیرا نقدهای خوبی درباره آن نشنیده بودند.

He didn’t recognize the place because he hadn’t been there before.


او آن مکان را تشخیص نداد زیرا قبلاً آنجا نبود.

We didn’t visit the museum because it hadn’t opened yet.


ما از موزه بازدید نکردیم زیرا هنوز باز نشده بود.

The team didn’t celebrate because they hadn’t won the championship.


تیم جشن نگرفت زیرا برنده مسابقات قهرمانی نشده بود.

They didn’t start the project because they hadn’t received the necessary materials.


آن‌ها پروژه را شروع نکردند زیرا مصالح لازم را دریافت نکرده بودند.

The driver had not stopped at the traffic lights, so the police car chased him.


راننده پشت چراغ‌قرمز توقف نکرده بود، به همین دلیل ماشین پلیس تعقیبش کرد.

When we came home, Frank had not painted the ceiling yet.


وقتی به خانه آمدیم، «فرانک» هنوز سقف را نقاشی نکرده بود.

Eric had not invited his friends, so he was alone on Saturday evening.


«اریک» دوستانش را دعوت نکرده بود، به همین دلیل غروب شنبه تنها بود.

I had not seen Olivia for three years before I met her in Spain.


من قبل از این‌که «اولیویا» را در اسپانیا ملاقات کنم، به مدت سه سال او را ندیده بودم.

برای سوالی کردن گذشته کامل استمراری، در جملات سوالی بله یا خیر و در جملات سوالی با wh، از فرمول‌های زیر کمک می‌گیریم:

Had + subject + p.p?

Wh-word + had + subject + p.p?

به مثال‌‌های زیر توجه کنید تا با ساختار جملات سوالی گذشته کامل در انگلیسی بیشتر آشنا شوید.

Had she finished her assignment before the deadline?


آیا او قبل از موعد مقرر تکالیفش را تمام کرده بود؟

Had they visited that museum in the past?


آیا آن‌ها در گذشته از موزه دیدن کرده بودند؟

Had he ever traveled to Europe before last summer?


آیا او هیچ‌وقت قبل از تابستان گذشته به اروپا سفر کرده بود؟

Had you seen that movie before it was released?


آیا شما قبل از اکران، فیلم را دیده بودید؟

Had the team won any championships before this year?


آیا تیم قبل از امسال برنده مسابقات قهرمانی شده بود؟

What had she cooked for dinner before the guests arrived?


او قبل از رسیدن مهمان‌‌ها برای شام چه چیزی پخته بود؟

Where had they gone for their vacation before going to the beach?


قبل از رفتن به لب دریا، برای تعطیلات به کجا رفته بودند؟

When had he last visited his grandparents before the family reunion?


قبل از تجدید دیدار خانوادگی، آخرین بار کجا پدربزرگ و مادربزرگ خود را دیده بود؟

Why had you decided to change your major before the semester started?


چرا تصمیم گرفتی قبل از شروع ترم جدید تغییر رشته دهی؟

How had they managed to complete the project before the deadline?


آن‌ها چگونه موفق شدند قبل از موعد مقرر پروژه را تمام کنند؟

پسری در حال امتحان دادن

ساختار جملات Past Perfect Continuous

در مبحث گرامر Past Tense، «زمان گذشته کامل استمراری» (Past Perfect Continuous) برای توصیف عملی به کار می‌رود که در زمان گذشته و در بازه زمانی مشخصی در حال تداوم بوده است، اما اندکی قبل از شروع عمل دیگری تمام شده است. فرق این زمان با زمان گذشته استمراری در کامل شدن عمل است. زمان گذشته استمراری برای توصیف موقعیتی به کار می‌رود که با وقوع عمل دیگری متوقف شده یا در آن مقطع زمانی ناتمام مانده است.

برای ساختن جمله با گذشته کامل استمراری، از ساختار فعل «had been + verb + ing» کمک می‌گیریم و فرمول آن را به شکل زیر توصیف می‌کنیم:

Subject + had been + verb + ing

به چند مثال زیر دقت کنید تا با ساختار گذشته کامل استمراری بیشتر آشنا شوید.

She was out of breath because she had been running for an hour.


از نفس افتاده بود چون یک ساعتی می‌شد که در حال دویدن بود.

By the time they arrived, I had been waiting at the airport for three hours.


وقتی آن‌ها رسیدند، من به مدت سه ساعت در فرودگاه منتظر مانده بودم.

The garden looked amazing because they had been working on it all weekend.


باغ فوق‌العاده به نظر می‌رسید، زیرا آن‌ها تمام آخر هفته را مشغول کار کردن بودند.

I was tired yesterday because I had been studying for exams all day.


من دیروز خسته بودم، زیرا تمام روز را برای امتحانات درس می‌خواندم.

They were really hungry because they had been hiking since early morning.


آن‌ها واقعا گرسنه بودند، زیرا از صبح زود پیاده‌روی می‌کردند.

When I met her, she was exhausted because she had been working double shifts.


وقتی دیدمش خسته بود، زیرا تمام روز را دو شیفت کار کرده بود.

The team was excited because they had been practicing their routines for weeks.


تیم هیجان‌زده بود، زیرا هفته‌ها مشغول تمرین روال همیشگی خود بود.

By the time the movie started, the previews had been playing for about 20 minutes.


وقتی فیلم شروع شد، ۲۰ دقیقه‌ای می‌شد که فیلم برای منتخبان در حال پخش شدن بود.

The room smelled delicious because she had been baking cookies.


اتاق بوی خوبی می‌داد، زیرا او مشغول پختن کلوچه بود.

When they arrived, the sun was setting because they had been driving since morning.


وقتی آن‌ها رسیدند، خورشید داشت غروب می‌کرد زیرا آن‌‌ها از صبح مشغول رانندگی بودند.

برای ساختن جمله منفی با گذشته کامل استمراری از دو فرمول زیر برای موقعیت‌های رسمی و محاوره‌ای کمک می‌گیریم:

Subject + had + not + been + verb + ing

Subject + hadn’t + been + verb + ing

به چند مثال زیر دقت کنید.

I had not been studying English for very long before I moved to America.


قبل از رفتن به آمریکا، مدت زیادی نمی‌شد که مشغول تحصیل کردن بودم.

He hadn’t been working there very long before they decided to lay off 1,000 workers.


وقتی تصمیم گرفتند ۱۰۰۰ کارگر را تعدیل کنند، او مدت زیادی آنجا مشغول کار کردن نبود.

She hadn’t been speaking before her father arrived.


قبل از رسیدن پدرش، او در حال صحبت کردن نبود.

Stephanie hadn’t been working for thirty minutes when the robbers entered the bank.


وقتی سارقان وارد بانک شدند، «استفانی» به مدت سی دقیقه مشغول کار کردن نبود.

به چند مثال زیر برای سوالی بله یا خیر و سوالی با wh توجه کنید.

Had you been waiting long when he arrived?


وقتی او رسید، شما منتظر بودی؟

Had she been speaking for a while when they showed up?


وقتی آن‌ها آمدند، شما در حال صحبت کردن بودید؟

Had Joe been attending class very often?


آیا «جو» اغلب در در کلاس حضور داشت؟

Why had she been practicing the piano for so long?


چرا مدت زمان زیادی مشغول پیانو زدن بود؟

What had they been discussing during the meeting?


آن‌ها در طول جلسه درباره چه چیزی بحث می‌کردند؟

How long had he been waiting at the bus stop before the bus arrived?


قبل از این‌که اتوبوس برسد، چند وقت در ایستگاه اتوبوس منتظر بود؟

Why hadn’t they been taking the shortcut through the park?


چرا آن‌ها برای رسیدن به پارک از مسیر میان‌بُر کمک نمی‌گرفتند؟

What had she been cooking that smelled so delicious?


او مشغول پختن چه چیزی بود که این‌قدر بوی خوبی می‌داد؟

How had they been feeling after the intense workout session?

آن‌ها بعد از آن جلسه ورزش سنگین، چه احساسی داشتند؟

افعال با قاعده و بی قاعده انگلیسی

برای تبدیل کردن فعل به گذشته در مبحث گرامر Past Tense، دو حالت تعریف شده است. در حالت اول، فعل «ed» یا «d» می‌گیرد و در حالت دوم ساختار فعل به‌کل تغییر می‌کند. به همین دلیل، به دسته اول که از قاعده و قانون مشخصی برای تبدیل شدن به گذشته تبعیت می‌کند، «افعال باقاعده» (Regular Verbs) گفته می‌شود و به دسته دوم که برای تبدیل شدن به گذشته قاعده مشخصی ندارند و تنها راه یاد گرفتن آن‌ها حفظ کردن و تمرین کردن است، «افعال بی‌قاعده» (Irregular Verbs) گفته می‌شود.

علاوه بر گذشته، بخش دیگری هم وجود دارد که به آن «شکل سوم فعل» (Past Participle) گفته می‌شود و مخفف آن «p.p» است. این حالت برای زمان‌های کامل کاربرد دارد، مانند «حال کامل» یا «گذشته کامل». در جدول زیر می‌توانید فهرستی از افعال باقاعده انگلیسی را مشاهده کنید که کاربرد زیادی دارند. در این جدول، شکل ساده، گذشته و کامل آن‌ها آورده شده است.

جدول افعال با قاعده انگلیسی
accepted accepted accept
achieved achieved achieve
added added add
admired admired admire
admitted admitted admit
adopted adopted adopt
advised advised advise
agreed agreed agree
allowed allowed allow
announced announced announce
appreciated appreciated appreciate
approved approved approve
argued argued argue
arrived arrived arrive
asked asked ask
assisted assisted assist
attacked attacked attack
baked baked bake
begged begged beg
behaved behaved behave
boiled boiled boil
borrowed borrowed borrow
brushed brushed brush
buried buried bury
called called call
challenge challenge challenge
changed changed change
chased chased chase
cheated cheated cheat
cheered cheered cheer
chewed chewed chew
clapped clapped clap
cleaned cleaned clean
collected collected collect
compared compared compare
complained complained complain
confessed confessed confess
constructed constructed construct
controlled controlled control
copied copied copy
counted counted count

دانلود PDF افعال بی قاعده انگلیسی با معنی

برای یادگیری افعال بی‌قاعده انگلیسی می‌توانید از لینک زیر کمک بگیرید. لغات ستاره‌دار در این جدول، هم در نوشتار انگلیسی و هم آمریکایی می‌توانند به صورت افعال باقاعده نوشته شوند.

به چند مثال زیر با افعال باقاعده و بی‌قاعده برای زمان‌‌های گذشته توجه کنید.

She walked to the store yesterday.


او دیروز تا فروشگاه قدم زد.

They talked about their weekend plans.


آن‌ها درباره برنامه‌ها آخر هفته خود صحبت کردند.

He played soccer with his friends.


او با دوستانش فوتبال بازی کرد.

We cleaned the house before the guests arrived.


ما قبل از آمدن مهمان‌‌ها خانه را تمیز کرده بودیم.

I had watched the movie before.


من قبلاً فیلم را دیده بودم.

She ate a delicious meal at the restaurant.


او غذای خوشمز‌ه‌ای در رستوران خورد.

They went to the park and had a picnic.


آن‌ها به پارک رفتند و گردش کردند.

He ran in the marathon and finished first.


او در دوی ماراتون دوید و اول شد.

We saw a beautiful sunset on our vacation.


ما در سفرمان غروب زیبایی از خورشید را دیدیم.

I bought a new book to read.


من کتاب جدیدی گرفتم تا بخوانم.

We had spoken with her about the issue before you came in.


قبل از این‌که وارد [اتاق] شوی، من درباره موضوع با او صحبت کرده بودم.

قیدهای زمان گرامر Past Tense

همان‌طور که اشاره شد، هر یک از جملات گرامر Past Tense قیدهای زمان خاص خودش را دارد. تا به اینجای مطلب به این نکته اشاره کردیم که زمان گذشته به چهار دسته تقسیم می‌شود. برای هر یک از آن‌ها کاربرد و ساختارهای متفاوتی را تعریف کردیم. همچنین به کمک مثال‌های مختلف، انواع افعال باقاعده و بی‌قاعده را برای زمان گذشته ساده و گذشته کامل توضیح دادیم. در این بخش از مطلب به یکی از نکات مهم در خصوص زمان‌های انگلیسی اشاره می‌کنیم که قید زمان است.

«قید زمان» (Adverb of Time) به عنوان یک مشخصه مهم برای متمایز کردن زمان‌ها از یکدیگر به کار می‌رود. البته در برخی موارد، قیدهای زمان برای تعدادی از زمان‌های انگلیسی مشترک است. در چنین شرایطی، فعل است که به عنوان یک مشخصه مهم، زمان جمله را تعیین می‌کند.

زمان‌های گذشته را یک بار دیگر با هم مرور می‌کنیم:

 • «گذشته ساده» (Past Simple Tense)
 • «گذشته استمراری» (Past Continuous)
 • «گذشته کامل» (Past Perfect Tense)
 • «گذشته کامل استمراری» (Past Perfect Continuous)

برای هر یک از این زمان‌ها، قیدهای زمان مشخصی تعریف شده است که با هم به مرور آن‌ها می‌پردازیم.

قیدهای زمان گذشته ساده

زمان گذشته ساده برای توصیف عملی در زمان گذشته به کار می‌رود که در همان زمان تمام شده‌ است. به همین دلیل باید از قیدهایی استفاده کنیم که شروع و پایان عمل را در گذشته نشان دهد. این قیدهای زمان هیچ ارتباطی با زمان حال ندارند. مهم‌تری قیدهای زمان گذشته ساده را در جدول زیر مشاهده می‌کنید.

قیدهای زمان گذشته ساده
Once Ago Yesterday
Before In the past Last week/month/year
Earlier Back then In 1990
Previously

قیدهای زمان گذشته ساده معمولاً در انتهای جمله می‌آیند. برای آشنایی بیشتر با نحوه به کار بردن این قیدهای زمان، به چند مثال زیر توجه کنید.

I saw her at the park yesterday.


دیروز او را در پارک دیدم.

We traveled to Paris last month.


ماه گذشته به پاریس سفر کردیم.

She moved to the city two years ago.


او دو سال پیش به شهر نقل‌مکان کرد.

People used to communicate differently in the past.


افراد در گذشته به شکل متفاوتی با هم در ارتباط بودند.

He had visited that restaurant previously.


او قبلاً به آن رستوران رفته بود.

I met him once at a conference.


من او را در همایشی دیدم.

She had finished her homework before dinner.


او قبل از شام تکالیفش را تمام کرده بود.

Back then, we didn’t have smartphones.


آن وقت‌ها، ما تلفن هوشمند نداشتیم.

I heard the news earlier today.


من امروز اخبار را زودتر شنیدم.

زن و مردی در خیابان در حال صحبت کردن

قیدهای زمان گذشته استمراری

مهم‌ترین مشخصه گذشته استمراری این است که عمل در زمان مشخصی در گذشته در حال تداوم بوده است. بنابراین، باید از قیدهایی استفاده کنیم که این استمرار را نشان دهند. در جدول زیر به برخی از قیدهای زمان گذشته استمراری اشاره می‌کنیم.

قیدهای زمان گذشته استمراری
While At 3 pm/yesterday/today At that moment
During As When
For hours/days The whole time All day/night/morning
Continuously always Constantly
Perpetually Forever Continually
When All the time The entire time

به چند مثال زیر توجه کنید که با قیدهای زمان گذشته استمراری نوشته شده است که یکی از زمان‌های گرامر Past Tense به شمار می‌رود.

As a baby, my brother was always making a mess.


بچه که بودم، برادرم همیشه خرابکاری می‌کرد.

During my first year of college, I was making spelling mistakes all the time.


در طول اولین سال کالجم، همواره اشتباهات املایی داشتم.

She was forever trying to impress his crush.


او همیشه تلاش می‌کرد تا عشقش را تحت تأثیر قرار دهد.

The players were training all year for this match.


بازیکنان تمام سال را مشغول آموزش دیدن برای این بازی بودند.

She was gardening all morning.


او کل صبح را مشغول باغبانی بود.

I was trying to complete the final level for hours.


ساعت‌ها در حال تلاش برای تکمیل مرحله نهایی بودم.

They were laughing at that moment.


آن‌ها در آن لحظه مشغول خندیدن بودند.

I was working at 3 PM yesterday.


من دیروز ساعت ۳ عصر مشغول کار کردن بودم.

While she was cooking, I was reading.


درحالی‌که او مشغول آشپزی کردن بود، من داشتم مطالعه می‌کردم.

When he arrived, I was watching TV.


وقتی او رسید، من تلویزیون تماشا می‌کردم.

As they were leaving, the rain started.


وقتی داشتند می‌رفتند، باران شروع شد.

During the movie, we were snacking.


در طول فیلم خوراکی می‌خوردیم.

I was studying all morning.


تمام صبح را درس می‌خواندم.

He was talking the whole time.


او تمام مدت صحبت می‌کرد.

We were waiting for hours.


ما ساعت‌ها در حال انتظار بودیم.

The kids were playing outside constantly.


بچه‌ها بی‌وقفه بیرون بازی می‌کردند.

قیدهای زمان گذشته کامل

گذشته کامل برای توصیف عملی به کار می‌رود که در زمان گذشته قبل از عمل دیگری کامل شده است. در جدول زیر می‌توانید مهم‌ترین قیدهای گذشته کامل را مشاهده کنید.

قیدهای زمان گذشته کامل
By the time Already Before
Previously Once Until then
Prior to Until that day/moment Earlier
Up to that point

به چند مثال زیر توجه کنید که با قیدهای زمان گذشته کامل نوشته شده است و یکی از زمان‌های گرامر Past Tense به شمار می‌رود.

She had finished her work before the meeting.


او قبل از جلسه کارش را تمام کرده بود.

He had already eaten lunch when I arrived.


وقتی رسیدم، خیلی وقت بود که غذا خورده بود.

By the time they reached, the party had ended.


وقتی آ‌ن‌ها رسیدند، مهمانی تمام شده بود.

I had never been to that restaurant until then.


من تا آن موقع، هیچ‌وقت به آن رستوران نرفته بودم.

Once she had read the book, she returned it.


وقتی کتاب را خواند، آن را برگرداند.

He had visited that city previously.


او قبلاً از شهر دیدن کرده بود.

They had left earlier in the morning.


آن‌ها صبح، زودتر رفته بودند.

I had never seen such a beautiful sunset until that day.


تا آن روز، هرگز چنین غروب زیبایی را ندیده بودم.

قیدهای زمان گذشته کامل استمراری

گذشته کامل استمراری به عملی گفته می‌شود که در زمان گذشته برای مدت مشخصی در حال استمرار بوده است، اما کمی قبل از وقوع عمل دیگری متوقف شده است. مهم‌ترین قیدهای این زمان در مبحث گرامر Past Tense را می‌توانید در جدول زیر ببینید.

قیدهای زمان گذشته کامل استمراری
All day/night/morning Since For
Before Until then The whole time
Since morning/evening Throughout Up to that point/moment
Since the beginning

به چند مثال زیر توجه کنید که با قیدهای زمان گذشته کامل نوشته شده است و یکی از زمان‌های گرامر Past Tense به شمار می‌رود.

She had been studying for hours before taking a break.


قبل از استراحت، چند ساعتی می‌شد که مشغول مطالعه بود.

They had been living in that neighborhood since last year.


آن‌ها از پارسال در آن محله زندگی می‌کردند.

He had been working on the project all morning.


او تمام صبح را مشغول کار کردن روی پروژه بود.

She had been talking the whole time we were waiting.


تمام مدتی که ما منتظر بودیم، او مشغول حرف زدن بود.

I hadn’t been feeling well until then.


من تا آن موقع خیلی حالم خوش نبود.

He had been practicing the piano before the concert.


قبل از کنسرت مشغول پیانو تمرین کردن بود.

Up to that point, I had been enjoying the party.


تا آن موقع، من از مهمانی لذت می‌بردم.

She had been reading the book throughout the weekend.


تمام آخر هفته را مشغول کتاب خواندن بود.

They had been playing games since morning.


آن‌ها از صبح مشغول بازی کردن بودند.

He had been attending the class since the beginning.


او از ابتدا در کلاس شرکت می‌کرد.

گرامر Past Tense برای جملات سوالی منفی

به دسته‌ای از جملات پرسشی در زبان انگلیسی، «جملات پرسشی منفی» (Negative Questions) گفته می‌شود. این جملات به دو شکل ساخته می‌شوند. دسته اول برای موقعیت‌های محاوره و غیررسمی است که با افزودن «n’t» به فعل کمکی شکل می‌گیرد. دسته دوم برای موقعیت‌های رسمی کاربرد دارد و با آوردن «not» بعد از فاعل ساخته می‌شود. برای ساختن جملات پرسشی گذشته ساده، از «did» به عنوان فعل کمکی استفاده می‌کنیم و منفی‌کننده را به کار می‌بریم.

برای جملات گذشته استمراری، فعل کمکی «was» و «were» است و برای گذشته کامل و گذشته کامل استمراری «had» به عنوان فعل کمکی به کار می‌رود. در ادامه فرمول جملات سوالی منفی را برای هر دو حالت رسمی و غیررسمی و انواع گذشته تعریف می‌کنیم.

فرمول سوال منفی برای گذشته ساده:

Didn’t + subject + verb?

Did + subject + not + verb?

فرمول سوال منفی برای گذشته استمراری:

Wasn’t/Weren’t + subject + verb + ing?

Was/Were + subject + not + verb + ing?

فرمول سوال منفی برای گذشته کامل:

Hadn’t + subject + verb?

Had + subject + not + verb?

فرمول سوال منفی برای گذشته کامل استمراری:

Hadn’t + subject + been + verb + ing?

Had + subject + not + verb + ing?

به مثال‌های زیر توجه کنید تا ساختار هر یک از جملات سوالی گذشته را بهتر یاد بگیرید.

Didn’t she visit the museum last week?


او هفته گذشته از موزه بازدید نکرد؟

Didn’t he complete the assignment on time?


او تکالیفش را به‌موقع انجام نداد؟

Didn’t you watch the movie yesterday?


شما دیروز فیلم ندیدید؟

Wasn’t she studying when you called her?


وقتی زنگ زدی، او مطالعه نمی‌کرد؟

Weren’t they playing soccer in the park?


آن‌ها در پارک مشغول فوتبال بازی کردن نبودند؟

Wasn’t he working on the project all day?


او تمام روز مشغول کار کردن روی پروژه نبود؟

Weren’t you reading a book during the flight?


در طول پرواز کتاب نمی‌خواندی؟

Wasn’t it snowing when you arrived?


وقتی رسیدی، برف نمی‌بارید؟

Hadn’t she already left by the time you arrived?


وقتی رسیدی، او نرفته بود؟

Hadn’t they finished their meal when we got there?


وقتی به آنجا رفتی، غذایشان را تمام نکرده بودند؟

Hadn’t he solved the puzzle before you did?


قبل از این‌که شما معما را حل کنی، او این کار را نکرده بود؟

Hadn’t you visited that place before the renovations?


قبل از بازسازی، به دیدن آن مکان نرفته بودی؟

Hadn’t it stopped raining by the time you went out?


وقتی رفتی بیرون، باران قطع نشده بود؟

Hadn’t she been waiting for a while before they showed up?


قبل از این‌که بیایند، مدتی منتظرشان نبودی؟

Hadn’t they been practicing for hours before the performance?


قبل از اجرا، ساعت‌ها مشغول تمرین کردن نبودند؟

Hadn’t he been studying non-stop before the exam?


قبل از امتحان بی‌وقفه درس نمی‌خواندند؟

Hadn’t you been working on that project all day?


آیا شما تمام روز را مشغول کار کردن روی آن پروژه نبودی؟

Hadn’t it been snowing heavily before you went outside?


وقتی رفتی بیرون، برف سنگینی نمی‌بارید؟

نکته: اگر فعل اصلی برای گذشته ساده «was» یا «were» باشد، از همان به عنوان فعل کمکی برای ساختن سوال منفی کمک می‌گیریم، مانند مثال‌های زیر:

Weren’t they at the party on Friday?


آن‌ها جمعه در مهمانی نبودند؟

***

Wasn’t it raining when you left?


وقتی رفتی باران نمی‌بارید؟

دفتر و خودکار و تلفن همراه روی میز

گرامر Past Tense برای تگ کوئسشن

«تگ کوئسشن» (Tag Questions) یا (Question Tags) جمله خبری را به پرسشی تبدیل می‌کنند و اغلب برای تأیید اطلاعاتی به کار می‌روند که مخاطب در دسترس دارد، اما می‌خواهد از صحبت آن مطمئن شود. تلفظ درست آن «تگ کوئسچن»/


kwestʃən’/ است، اما بیشتر به «تگ کوئسشن» در میان زبان‌آموزان جا افتاده است. این نوع سوال‌ها با استفاده از فعل کمکی (مانند «be» یا «have») و ضمیر فاعلی (مانند «I» و «you») ساخته می‌شوند. جملات سوالی منفی در بیشتر موارد به شکل کوتاه نوشته می‌شوند (برای مثال «isn’t» و نه «is it not»).

اگر جمله‌واره اصلی مثبت باشد، تگ کوئسشن منفی است و اگر جمله‌واره اصلی منفی باشد، تگ کوئسشن مثبت است. به دو جمله زیر توجه کنید.

It’s cold (positive), isn’t it (negative)?


سرد است، مگر نه؟

It isn’t cold (negative), is it (positive)?


سرد نیست، هست؟

اگر در جمله‌واره اصلی فعل کمکی داشته باشیم، باید همان فعل را در تگ کوئسشن بیاوریم. اما اگر فعل کمکی نداشته باشیم (مانند فعل اصلی در جملات حال ساده و گذشته ساده)، از «do / does / did» برای ساختن تگ کوئسشن کمک می‌گیریم (دقیقا مانند زمانی که جمله سوالی می‌سازیم).

برای گرامر Past Tense نیز می‌توانیم از تگ کوئسشن استفاده کنیم. در این حالت، لازم است فعل کمکی مناسبی را انتخاب کنیم. برای درک ساختار تگ کوئسشن برای زمان‌های گذشته‌ای که در این مطلب به آن اشاره کردیم، به چند مثال زیر توجه کنید.

She visited the museum last week, didn’t she?


او هفته گذشته از موزه لوور دیدن کرد، مگر نه؟

They were at the party on Friday, weren’t they?


آن‌ها جمعه در مهمانی بودند، این‌طور نیست؟

He completed the assignment on time, didn’t he?


او تکالیف را به‌موقع انجام داد، این‌طور نیست؟

You watched the movie yesterday, didn’t you?


شما دیروز فیلم دیدی، این‌طور نیست؟

It was raining when you left, wasn’t it?


وقتی رفتی باران می‌بارید، درست است؟

She was studying when you called her, wasn’t she?


داشت درس می‌خواند که شما زنگ زدی، مگر نه؟

They were playing soccer in the park, weren’t they?


آن‌ها در پارک فوتبال بازی می‌کردند، مگر نه؟

He was working on the project all day, wasn’t he?


او تمام روز را روی پروژه کار می‌‌کرد، مگر نه؟

You were reading a book during the flight, weren’t you?


شما در طول پرواز مشغول کتاب خواندن بودی، مگر نه؟

It was snowing when you arrived, wasn’t it?


وقتی رسیدی برف می‌بارید، مگر نه؟

She had already left by the time you arrived, hadn’t she?


وقتی آمدی، او قبلاً رفته بود، مگر نه؟

They had finished their meal when we got there, hadn’t they?


وقتی به آنجا رسیدیم، آن‌ها غذایشان را خورده بودند، این‌طور نیست؟

He had solved the puzzle before you did, hadn’t he?


قبل از شما او معما را حل کرده بود، مگر نه؟

You had visited that place before the renovations, hadn’t you?


شما قبل از بازسازی از آن مکان دیدن کرده بودید، مگر نه؟

It had stopped raining by the time you went out, hadn’t it?


وقتی بیرون رفتی، باران بند آمده بود، مگر نه؟

She had been waiting for a while before they showed up, hadn’t she?


قبل از آمدن آن‌ها او مدتی منتظرشان بود، این‌طور نیست؟

They had been practicing for hours before the performance, hadn’t they?


آن‌ها ساعت‌ها قبل از اجرا تمرین می‌کردند، مگر نه؟

He had been studying non-stop before the exam, hadn’t he?


قبل از امتحان او بی‌وقفه مشغول درس خواندن بود، این‌طور نیست؟

You had been working on that project all day, hadn’t you?


شما تمام روز روی آن پروژه کار می‌کردید، مگر نه؟

It had been snowing heavily before you went outside, hadn’t it?


قبل از این‌که بیرون بروید، برف می‌بارید، مگر نه؟

گرامر Past Tense در نقل قول

یکی دیگر از کاربردهای گرامر Past Tense در نقل‌قول است. جملات نقل‌قول به دو دسته زیر تقسیم می‌شوند:

 • «نقل‌قول مستقیم» (Direct Speech)
 • «نقل‌قول غیرمستقیم» (Indirect Speech)

نقل‌قول جملات خبری

نقل‌قول مستقیم به حالتی گفته می‌شود که جمله‌ای به طور مستقیم توسط کسی گفته می‌شود. برای مثال معلم شما سر کلاس درس می‌گوید: «لطفاً کتاب‌تان را باز کنید و به صفحه ۵۶ بروید.» این جمله همان لحظه توسط معلم شما بیان شده است. ترجمه انگلیسی آن را مشاهده کنید.

Teacher: “Open your books to page 56.”


معلم: «کتاب‌های خود را باز کنید و به صفحه ۵۶ بروید.»

به این جمله که نگاه می‌کنیم، چند نکته مهم را باید در نظر بگیریم. اولین نکته این است که جمله معلم به صورت مستقیم از زبان خودش گفته شده و خطاب به دانش‌آموزانش است. بنابراین، نقل‌قول مستقیم به حساب می‌آید. دومین نکته این است که جمله داخل گیومه انگلیسی قرار گرفته است. گیومه انگلیسی را به شکل ” ” می‌نویسیم و در زبان فارسی به صورت « » نوشته می‌شود. بنابراین جمله‌ نقل‌قول مستقیم در زبان انگلیسی همیشه داخل گیومه گذاشته می‌شود. سومین نکته این است که علامت نشانه‌گذاری داخل گیومه قرار می‌گیرد. در مثال فوق، نقطه‌ای که در پایان جمله قرار داده شده، داخل گیومه آمده است.

اما وقتی جمله‌ای از جانب شخص دیگری غیر از خود گوینده بیان می‌شود، دیگر به طور مستقیم از طرف او نقل نشده است. به همین دلیل به آن نقل‌قول غیرمستقیم می‌گوییم. در این حالت شاهد تفاوت‌هایی با نقل‌قول مستقیم خواهیم بود. در ادامه این تفاوت‌ها را بررسی می‌کنیم.

 • علامت گیومه: در نوشتار انگلیسی، مشخصه نقل‌قول مستقیم علامت گیومه (” “) است. این علامت‌ نشان می‌دهد که کلمات به شکل مستقیم از جانب شخص گوینده ادا شده است، مانند مثال زیر:

Direct Speech: “I will attend the meeting,” she said.


Indirect Speech: She said that she would attend the meeting.


نقل‌قول مستقیم: او گفت: «من در جلسه شرکت خواهم کرد.»

نقل‌قول غیرمستقیم: او گفت که در جلسه شرکت می‌کند.

 • علائم نشانه‌گذاری: علامت‌های نشانه‌گذاری مانند ویرگول انگلیسی، نقطه، علامت سوال و علامت تعجب در نقل‌قول‌ مستقیم داخل گیومه قرار می‌گیرد و بیانگر حالت و احساسی است که گوینده ابراز می‌کند و در نوشتار با این علامت‌ها مشخص می‌شود. در نقل‌قول غیرمستقیم گیومه نداریم و علامت‌ها با توجه به نوع نقل‌قول (خبری یا سوالی) تعیین می‌شود.

Direct Speech: “What a beautiful day!” he exclaimed.


Indirect Speech: He exclaimed what a beautiful day.


نقل‌قول مستقیم: او با تعجب گفت: «چه روز زیبایی!»

نقل‌قول غیرمستقیم: او با تعجب گفت که چه روز زیبایی است.

 • تغییر زمان فعل: وقتی کلمات یا جمله کسی را نقل می‌‌کنیم، زمان فعل ممکن است تغییر کند. این تغییر با در نظر گفتن فعل در نقل‌قول مستقیم صورت می‌گیرد، مانند مثال‌ زیر:

Direct Speech: “I am reading a book,” he said.


Indirect Speech: He said that he was reading a book.


نقل‌قول مستقیم: او گفت: «من مشغول خواندن کتابی هستم.»

نقل‌قول غیرمستقیم: او گفت که مشغول خواندن کتابی است.

 • تغییر ضمایر: برخی از ضمایر، وقتی از نقل‌قول مستقیم به غیرمستقیم تبدیل می‌شوند با تغییراتی همراه هستند. برای مثال، «I» در نقل‌قول مستقیم ممکن است به «he/she» در نقل‌قول غیرمستقیم تبدیل شود. به مثال زیر دقت کنید.

Direct Speech: “I can solve the puzzle,” she claimed.


Indirect Speech: She claimed that she could solve the puzzle.


نقل‌قول مستقیم: او ادعا کرد: «من می‌توانم معما را حل کنم.»

نقل‌قول غیرمستقیم: او ادعا کرد که می‌تواند معما را حل کند.

 • ترتیب کلمات: وقتی جمله‌ای به صورت غیرمستقیم نقل می‌شود، ساختار جمله ممکن است تغییر کند که به دلیل تغییر زمان فعل، ضمایر یا ساختارهای گرامری رخ می‌دهد. مثال زیر را در نظر بگیرید.

Direct Speech: “I want to go to the park,” she said.


Indirect Speech: She said that she wanted to go to the park.


نقل‌قول مستقیم: او گفت: «می‌خواهم به پارک بروم.»

نقل‌قول غیرمستقیم: او گفت که می‌خواهد به پارک برود.

 • فعل‌های نقل‌قول: فعل‌هایی مانند «say/tell/ask/reply» اغلب در نقل‌قول غیرمستقیم کاربرد دارند و به همین دلیل به آن‌‌ها فعل‌های نقل‌قول گفته می‌شود. این فعل‌ها با حرف‌های اضافه انگلیسی یا جمله‌واره‌های انگلیسی توصیف می‌شوند تا جایگاه درستی از نظر گرامری در نقل‌قول غیرمستقیم پیدا کنند، مانند مثال زیر:

Direct Speech: “Tell me about your trip,” he asked.


Indirect Speech: He asked me to tell him about my trip.


نقل‌قول مستقیم: او پرسید: «درباره سفرت به من بگو.»

نقل‌قول غیرمستقیم: او از من پرسید که درباره سفرش به او بگویم.

 • قیدهای نقل‌قول: قیدهایی مانند «loudly/quetlt/angrily» می‌توانند برای توصیف جملات نقل‌قول به کار بروند. آن‌ها اغلب قبل از فعل نقل‌قول یا در انتهای جمله قرار می‌گیرند، مانند مثال‌‌های زیر:

Direct Speech: “I will definitely be there,” she assured.


Indirect Speech: She assured me that she would definitely be there.


نقل‌قول مستقیم: او با اطمینان گفت: «من حتماً آنجا خواهم بود.»

نقل‌قول غیرمستقیم: او اطمینان داد که حتماً آنجا خواهد بود.

 • حرف ربط: حرف ربط «that» اغلب برای معرفی نقل‌قول غیرمستقیم به کار می‌رود، اما همیشه استفاده از آن ضروری نیست. در بیشتر موارد می‌توانیم از جمله حذف کنیم. به همین دلیل آن را داخل پرانتز می‌گذاریم. به مثال زیر دقت کنید.

Direct Speech: “I can help you,” he said.


Indirect Speech: He said (that) he could help me.


نقل‌قول مستقیم: او گفت: «می‌توانم کمکت کنم.»

نقل‌قول غیرمستقیم: او گفت (که) می‌تواند کمکم کند.

 • تغییر در افعال مُدال و قیدهای زمان: افعال مُدال (مانند «can/will/could/would») و قیدهای زمان نیز می‌توانند با تبدیل نقل‌قول مستقیم به غیرمستقیم تغییر کنند، مانند مثال زیر:

Direct Speech: “I may come later,” she mentioned.


Indirect Speech: She mentioned that she might come later.


نقل‌قول مستقیم: او خاطرنشان کرد: «شاید دیرتر بیایم.»

نقل‌قول غیرمستقیم: او خاطرنشان کرد که شاید دیرتر بیاید.

نقل‌قول جملات خبری گذشته برای گرامر Past Tense، یعنی هر چهار حالت گذشته ساده، گذشته استمراری، گذشته کامل و گذشته کامل استمراری، از تمام قوانینی که به آن اشاره کردیم تبعیت می‌کند. تنها نکته مهمی که برای هر یک از زمان‌ها فرق دارد، ساختار فعل در حالت نقل‌قول غیرمستقیم است که به صورت زیر آن را تعریف می‌‌کنیم:

 • فعل گذشته ساده در نقل‌قول مستقیم به گذشته کامل در نقل‌قول غیرمستقیم تبدیل می‌شود.
 • فعل گذشته استمراری در نقل‌قول مستقیم به فعل گذشته کامل استمراری در نقل‌قول غیرمستقیم تبدیل می‌شود.
 • فعل گذشته کامل در نقل‌قول مستقیم و غیرمستقیم تغییری نمی‌کند.
 • فعل گذشته کامل استمراری در نقل‌قول مستقیم و غیرمستقیم تغییری نمی‌کند.

به چند مثال زیر توجه کنید تا با ساختار جملات نقل‌قول مستقیم و غیرمستقیم برای گرامر Past Tense بیشتر آشنا شوید.

Direct Speech: “I watched a movie yesterday,” she said.


Indirect Speech: She said that she had watched a movie the previous day.


نقل‌قول مستقیم: او گفت: «من دیروز فیلم تماشا کردم.»

نقل‌قول غیرمستقیم: او گفت که دیشب فیلم تماشا کرده است.

Direct speech: “I was going out when it started to rain.


Indirect speech: He said he had been going out when it started to rain.


نقل‌قول مستقیم: «داشتم بیرون می‌رفتم که باران شروع شد.»

نقل‌قول غیرمستقیم: او گفت که در حال بیرون رفتن بود که باران شروع شد.

Direct Speech: “Did you finish your project on time?” he asked.


Indirect Speech: He asked if I had finished my project on time.


نقل‌قول مستقیم: «پروژه را به‌موقع تمام کردی؟»

نقل‌قول غیرمستقیم: او پرسید که پروژه را به‌موقع تمام کردم؟

Direct Speech: “We were playing football in the park,” they explained.


Indirect Speech: They explained that they had been playing football in the park.


نقل‌قول مستقیم: آن‌ها توضیح دادند: «در پارک مشغول فوتبال بازی کردن بودیم.»

نقل‌قول غیرمستقیم: آن‌ها توضیح دادند که در پارک مشغول فوتبال بازی کردن بودند.

Direct Speech: “I had read the book before the movie came out,” he mentioned.


Indirect Speech: He mentioned that she had read the book before the movie was released.


نقل‌قول مستقیم: او خاطرنشان کرد: «قبل از این‌‌که فیلم اکران شود، کتابش را خوانده بودم.»

نقل‌قول غیرمستقیم: او خاطرنشان کرد قبل از آن‌که فیلم اکران شود کتابش را خوانده بود.

Direct Speech: “I had been working late,” she admitted.


Indirect Speech: She admitted that she had been working late.


نقل‌قول مستقیم: او اعتراف کرد: «من تا دیروقت مشغول کار کردن بودم.»

نقل‌قول غیرمستقیم: او اعتراف کرد که تا دیروقت مشغول کار کردن بود.

Direct Speech: “Were they enjoying the party?” he wondered.


Indirect Speech: He wondered if they had been enjoying the party.


نقل‌قول مستقیم: او پرسید: «آن‌ها از مهمانی لذت می‌بردند؟»

نقل‌قول غیرمستقیم: او می‌خواست بداند که آن‌ها از مهمانی لذت می‌بردند.

Direct Speech: “I couldn’t attend the meeting,” he apologized.


Indirect Speech: He apologized for not being able to attend the meeting.


نقل‌قول مستقیم: او با عذرخواهی گفت: «من نتوانستم در جلسه شرکت کنم.»

نقل‌قول غیرمستقیم: با معذرت‌خواهی کرد و گفت که نمی‌تواند در مهمانی شرکت کند.

Direct Speech: “Had you traveled to Europe before?” she asked.


Indirect Speech: She asked if I had traveled to Europe before.


نقل‌قول مستقیم: او پرسید: «قبلاً به اروپا سفر کرده بودی؟»

نقل‌قول غیرمستقیم: او پرسید که من قبلاً به اروپا سفر کرده بودم.

Direct Speech: “They were waiting for a long time,” she observed.


Indirect Speech: She observed that they had been waiting for a long time.


نقل‌قول مستقیم: او مشاهده کرد: «آن‌ها مدتی طولانی منتظر بودند.»

نقل‌قول غیرمستقیم: او مشاهده کرد که آن‌ها مدتی طولانی منتظر بودند.

نکته: در نقل‌قول مستقیم اگر جمله داخل گیومه (جمله نقل‌قول) ابتدا بیاید، گیومه دوم را می‌گذاریم و بعد از آن‌ ویرگول قرار می‌دهیم، اما اگر آن را ابتدای جمله نیاوریم، ویرگول را قبل از گیومه و بعد از اسم گوینده یا فعل نقل‌قولی قرار می‌دهیم که بعد از اسم گوینده می‌آید، مانند دو مثال زیر:

She said, “We are going to the party.”


We are going to the party”, she said”.


او گفت ما به مهمانی می‌رویم.

نقل‌قول جملات سوالی

«نقل‌قول جملات سوالی» (Indirect Questions) در شرایطی کاربرد دارد که شخصی جمله‌ای را به صورت پرسشی مطرح می‌کند و بعد آن جمله را از زبان او نقل‌ می‌کنیم. یعنی مانند جملات خبری نقل‌قول مستقیم به غیرمستقیم داریم، اما این بار دیگر با یک جمله خبری ساده سروکار ندارم، بلکه سوال را می‌خواهیم به نقل‌قول غیرمستقیم تغییر دهیم. وقتی جمله پرسشی را به حالت نقل‌قول درمی‌آوریم، باید به برخی از تغییراتی که رخ می‌دهد، توجه کافی داشته باشیم تا جمله درستی بنویسیم.

برای نوشتن جملات پرسشی نقل‌قول غیرمستقیم، قبل از هر چیز باید به دو نکته مهم توجه کنیم.

 1. اگر جمله پرسشی «yes/no» باشد، برای تبدیل آن به نقل‌قول غیرمستقیم، باید از «if» یا «whether» استفاده کنیم و سپس سوال را به ساختار جمله خبری مثبت تغییر دهیم.
 2. اگر جمله پرسشی «wh-question» باشد، برای تبدیل آن به نقل‌قول غیرمستقیم باید کلمه پرسشی را بیاوریم و در ادامه جمله را به حالت خبری به کار ببریم.

در نقل‌قول جملات سوالی غیرمستقیم برای چهار زمان گذشته ساده، گذشته استمراری، گذشته کامل و گذشته کامل استمراری، تغییر فعل با توجه به فعل جمله نقل‌قول مستقیم انجام می‌شود. یعنی مانند نقل‌قول جملات خبری، فعل جملات نقل‌قول غیرمستقیم سوالی نیز یک زمان به عقب برمی‌گردد. بنابراین، فعل گذشته ساده در نقل‌قول مستقیم به گذشته کامل در نقل‌قول غیرمستقیم تبدیل می‌شود. همین‌طور فعل گذشته استمراری به گذشته کامل استمراری تبدیل می‌شود، اما گذشته کامل و گذشته کامل استمراری تغییری نمی‌کند. به چند مثال زیر توجه کنید تا با کاربرد جملات نقل‌قول مستقیم و غیرمستقیم برای جملات سوالی بله یا خیر بیشتر آشنا شوید.

Past Simple

Direct Question: “Did you visit the museum?”


Indirect Question: She asked if you had visited the museum.


نقل‌قول مستقیم: آیا از موزه دیدن کردی؟

نقل‌قول غیرمستقیم: او از من پرسید که از موزه دیدن کردم؟

Direct Question: “Were they at the party?”


Indirect Question: He wondered if they had been at the party.


نقل‌قول مستقیم: آن‌ها در مهمانی بودند؟

نقل‌قول غیرمستقیم: او می‌خواست بداند که آن‌ها در مهمانی بودند؟

Direct Question: “Did he complete the assignment?”


Indirect Question: I asked if he had completed the assignment.


نقل‌قول مستقیم: آیا او تکالیفش را انجام داد؟

نقل‌قول غیرمستقیم: من پرسیدم که تکالیفش را انجام داد؟

Past Continuous

Direct Question: “Were you studying when she called?”


Indirect Question: He asked if I had been studying when she called.


نقل‌قول مستقیم: وقتی زنگ زد، مشغول مطالعه بودی؟

نقل‌قول غیرمستقیم: او پرسید که وقتی زنگ زد مشغول مطالعه بودم.

Direct Question: “Was she working on a project?”


Indirect Question: They wanted to know if she had been working on a project.


نقل‌قول مستقیم: آیا او داشت روی پروژه کار می‌کرد؟

نقل‌قول غیرمستقیم: آن‌ها می‌خواستند بدانند که او روی پروژه کار می‌کرد؟

Direct Question: “Were they playing soccer?”


Indirect Question: I wondered if they had been playing soccer.


نقل‌قول مستقیم: آیا آن‌ها داشتند فوتبال بازی می‌کردند؟

نقل‌قول غیرمستقیم: می‌خواستم بدانم که آن‌ها مشغول بازی فوتبال بودند.

Past Perfect

Direct Question: “Had you already left?”


Indirect Question: She asked if I had already left.


نقل‌قول مستقیم: آیا شما خیلی وقت پیش رفته بودید؟

نقل‌قول غیرمستقیم: او پرسید که من خیلی وقت پیش رفته بودم.

Direct Question: “Had they finished their meal?”


Indirect Question: He wanted to know if they had finished their meal.


نقل‌قول مستقیم: آیا آن‌ها غذایشان را تمام کرده‌ بودند؟

نقل‌قول غیرمستقیم: او می‌خواست بداند که آن‌ها غذایشان را تمام کرده بودند.

Direct Question: “Had he solved the puzzle?”


Indirect Question: They asked if he had solved the puzzle.


نقل‌قول مستقیم: آیا او معما را حل کرده بود؟

نقل‌قول غیرمستقیم: آن‌ها پرسیدند که آیا او معما را حل کرده بود.

Past Perfect Continuous

Direct Question: “Had you been waiting for long?”


Indirect Question: She inquired if I had been waiting for long.


نقل‌قول مستقیم: شما مدت زیادی منتظر مانده‌ بودی؟

نقل‌قول غیرمستقیم: او از من پرسید که مدت زیادی منتظر مانده بودم.

Direct Question: “Had they been practicing for hours?”

Indirect Question: He wondered if they had been practicing for hours.

نقل‌قول مستقیم: آیا آن‌ها ساعت‌ها مشغول تمرین کردن بودند؟

نقل‌قول غیرمستقیم: او می‌خواست بداند که آن‌ها ساعت‌ها مشغول تمرین کردن بودند.

Direct Question: “Had he been studying all night?”


Indirect Question: They asked if he had been studying all night.


نقل‌قول مستقیم: او تمام شب را مشغول مطالعه کردن بود.

نقل‌قول غیرمستقیم: آن‌ها پرسیدند که او تمام شب را مشغول مطالعه کردن بود.

نکته: در نقل‌قول جملات سوالی فعل را بعد از فاعل قرار می‌دهیم. یعنی ساختار جمله پرسشی مانند یک جمله خبری مثبت نوشته می‌شود. دلیل آن استفاده از عبارت نقل‌قول است که ابتدای جمله می‌آید و آن را از حالت مستقیم به غیرمستقیم تبدیل می‌کند، مانند مثال زیر:

John asked, “Did you watch a movie last weekend?”


John asked me if I had watched a movie last weekend.


جان پرسید: «آخر هفته گذشته فیلم دیدی؟»

جان از من پرسید که آخر هفته گذشته فیلم دیدم.

در ادامه می‌توانید چند مثال با جملات سوالی نقل‌قول غیرمستقیم با کلمه پرسشی را مرور کنید.

Direct Question: “Where is the nearest post office?”


She asked where the nearest post office was located.


نقل‌قول سوالی مستقیم: نزدیک‌ترین اداره پست کجاست؟

نقل‌قول سوالی غیرمستقیم: او پرسید که نزدیک‌ترین اداره پست کجاست؟

Direct Question: “How much do the tickets for the concert cost?”


He wondered how much the tickets for the concert cost.


نقل‌قول سوالی مستقیم: قیمت بلیت‌های کنسرت چقدر است؟

نقل‌قول سوالی غیرمستقیم: او می‌خواست بداند که قیمت بلیت‌های کنسرت چقدر است.

Direct Question: “When does the next train to the city depart?”


They inquired when the next train to the city would depart.


نقل‌قول سوالی مستقیم: قطار بعدی کی به سمت شهر حرکت می‌کند؟

نقل‌قول سوالی غیرمستقیم: آن‌ها پرسیدند قطار بعدی کی به سمت شهر حرکت می‌کند.

Direct Question: “What time is the meeting scheduled for?”


I’m curious about what time the meeting is scheduled for.


نقل‌قول سوالی مستقیم: جلسه برای چه ساعتی برنامه‌ریزی شده است؟

نقل‌قول سوالی غیرمستقیم: کنجکاوم بدانم جلسه برای چه ساعتی برنامه‌ریزی شده است.

Direct Question: “Why didn’t you call me back?”


She wanted to know why he hadn’t called her back.


نقل‌قول سوالی مستقیم: چرا با من دوباره تماس نگرفتی؟

نقل‌قول سوالی غیرمستقیم: او می‌خواست بداند که چرا با او دوباره تماس نگرفت.

Direct Question: “What is the weather forecast for tomorrow?”


He asked what the weather forecast for tomorrow was.


نقل‌قول سوالی مستقیم: پیش‌بینی هوا برای فردا چیست؟

نقل‌قول سوالی غیرمستقیم: او پرسید که هوای فردا چگونه است.

Direct Question: “Where is the best place to eat in town?”


They wondered where the best place to eat in town was.


نقل‌قول سوالی مستقیم: بهترین مکان برای غذا خوردن در شهر کجاست؟

نقل‌قول سوالی غیرمستقیم: آن‌ها می‌خواستند بدانند که بهترین مکان برای غذا خوردن در شهر کجاست.

Direct Question: “How far is the beach from our hotel?”


She inquired how far the beach was from their hotel.


نقل‌قول سوالی مستقیم: ساحل تا هتل آن‌ها چقدر فاصله دارد؟

نقل‌قول سوالی غیرمستقیم: او پرسید که ساحل تا هتل ما چقدر فاصله دارد.

دختری با کتابی در دست در کتابخانه

گرامر Past Tense در جملات شرطی نوع دوم

جملات شرطی در زبان انگلیسی از دو جمله‌واره تشکیل شده‌اند. جمله‌واره اول «If Clause» و جمله‌واره دوم «Main Clause» نام دارد. وقتی می‌خواهیم درباره چیزی صبحت کنیم که اگر اتفاق بیفتد، پیامدی را در پی دارد، از جملات شرطی کمک می‌گیریم. جملات شرطی در زبان انگلیسی به پنج دسته مختلف تقسیم می‌شوند که در جدول زیر می‌توانید آن‌ها را همراه با مثال ببینید.

انواع جملات شرطی انگلیسی

Conditional Sentences

مثال نوع
If you heat water to 100 degrees Celsius, it boils. Type 0
If she studies hard, she will pass the exam. Type 1
If I won the lottery, I would travel the world. Type 2
If she had known about the party, she would have attended. Type 3
If we had taken a different route, we wouldn’t have gotten lost. Mixed

در آموزش‌های قبلی «مجله فرادرس» با انواع جملات شرطی آشنا شدیم. برای مطالعه بیشتر می‌توانید از لینک زیر کمک بگیرید.

برای ساختن جملات شرطی نوع دوم و سوم، در جمله‌واره «if»، به ترتیب از گذشته ساده و گذشته کامل استفاده می‌کنیم. در شرطی نوع دوم، فعل گذشته ساده به کار می‌رود، اما از موقعیتی خیالی یا غیرواقعی در زمان حال یا آینده صحبت می‌کند. برای مثال، خیلی از ما بارها به این فکر کرده‌ایم که اگر رئیس‌جمهور بودیم، چه کارهایی انجام می‌دادیم. یا اگر پول زیادی به ما می‌دادند، با آن چه کار می‌کردیم. این‌ جمله‌ها شرطی نوع دوم هستند، زیرا درباره موقعیتی صحبت می‌کنیم که در حال حاضر صحت ندارد. یعنی نه ما رئیس‌جمهور هستیم و نه پول زیادی به ما داده‌اند. اما اگر بر فرض چنین شرایطی داشتیم، در آن صورت چه تصمیمی می‌گرفتیم. شکل انگلیسی دو مثال فوق را در حالت شرطی نوع دوم به صورت زیر می‌نویسیم.

If I were a president, I would focus on improving education and healthcare systems for all citizens.


اگر رئیس‌جمهور بودم، روی بهبود آموزش و خدمات بهداشتی درمانی برای همه شهروندان تمرکز می‌کردم.

If I had a lot of money, I would buy a big house in the suburbs.


اگر پول زیادی داشته باشم، خانه بزرگی در حومه شهر می‌خرم.

به چند مثال دیگر با جملات شرطی نوع دوم توجه کنید تا کاربرد زمان گذشته ساده را در این نوع جملات به طور کامل یاد بگیرید.

If I were a bird, I would fly to different countries and explore new places.


اگر پرنده بودم، به کشورهای مختلف سفر می‌کرد و مکان‌های جدیدی را کشف می‌کردم.

If she had more free time, she would take up painting as a hobby.


اگر او وقت آزاد بیشتری داشت، به عنوان سرگرمی به کلاس نقاشی می‌رفت.

If they won the lottery, they would buy a beautiful house by the beach.


اگر برنده بلیت بخت‌آزمایی شوند، خانه زیبایی کنار دریا می‌خرند.

If I had a magic wand, I would bring peace to the world.


اگر عصای سحرآمیز داشتم، صلح را برای دنیا به ارمغان می‌آوردم.

If he spoke fluent French, he would travel to Paris and converse with the locals.


اگر فرانسوی را روان صحبت می‌کرد، به پاریس سفر می‌کرد و با افراد بومی به گفت‌وگو می‌نشست.

If we had a time machine, we would visit historical events and witness them firsthand.


اگر ماشین زمان داشتیم، از رویدادهای تاریخی بازدید می‌کردیم و شخصاً شاهد آن‌ها بودیم.

If she were a chef, she would open her own restaurant and experiment with unique recipes.


اگر او سرآشپز بود، رستوران خودش را باز می‌کرد و دستور پخت غذاهای منحصربه‌فردی را امتحان می‌کرد.

If they had more savings, they would retire early and enjoy life to the fullest.


اگر پس‌انداز بیشتری داشتند، زود بازنشست می‌شدند و از زندگی‌شان نهایت لذت را می‌بردند.

If I were an astronaut, I would explore outer space and see the Earth from above.


اگر فضانورد بودم، فضای خارج از جو زمین را کاوش می‌کردم و زمین را از بالا می‌دیدم.

If he had a musical talent, he would play multiple instruments in a band.


اگر استعداد موسیقی داشتند، چندین ساز در گروه می‌زدند.

برای جملات شرطی نوع سوم، جمله‌‌واره «if» با فعل گذشته کامل به کار می‌رود. در این حالت، از موقعیتی صحبت می‌کنیم که در زمان گذشته اتفاق افتاده است، اما اکنون که درباره آن حرف می‌زنیم، دیگر نمی‌توانیم به گذشته برگردیم و تغییری ایجاد کنیم. به همین دلیل از آن بیشتر برای بیان حسرت‌ها و پشیمانی از کارهای خود در گذشته استفاده می‌کنیم. مثال زیر را در نظر بگیرید.

If they had studied harder, they would have passed the exam.


اگر بیشتر درس خوانده بودم، در امتحان قبول شده بودم.

به چند مثال دیگر با جملات شرطی نوع سوم توجه کنید تا کاربرد گرامر Past Tense برای زمان گذشته کامل را در این نوع جملات بهتر درک کنید.

If she had taken the earlier flight, she would have arrived on time for the meeting.


اگر برای پروازِ زودتر، بلیت گرفته بود، به‌‌موقع به جلسه می‌رسید.

If they had listened to the weather forecast, they wouldn’t have gone to the beach during the storm.


اگر به پیش‌بینی هوا فکر کرده بودند، حین توفان به کنار دریا نمی‌رفتند.

If he had invested in that company, he might have become wealthy by now.


اگر در آن شرکت سرمایه‌گذاری کرده بود، شاید تا الآن پول‌دار شده بود.

If we had booked the tickets earlier, we could have attended the concert.


اگر بلیت‌ها را زودتر رزرو کرده بود، می‌توانستیم در کنسرت شرکت کنیم.

If I had known you were coming, I would have prepared dinner for you.


اگر می‌دانستم که می‌آیی، برایت شام تدارک می‌دیدم.

If they had followed the instructions, the experiment wouldn’t have failed.


اگر از دستورالعمل‌‌ها پیروی کرده بودند، آزمایش خراب نمی‌شد.

If she had practiced more, she might have won the competition.


اگر بیشتر تمرین کرده بود، شاید می‌توانست برنده مسابقه شود.

If he had saved money, he wouldn’t have faced financial difficulties.


اگر پول پس‌انداز کرده بودند، با مشکلات مالی مواجه نمی‌شدند.

If we had visited that museum, we would have learned so much about history.


اگر از موزه بازدید کرده بودیم، درباره تاریخ بیشتر یاد می‌گرفتیم.

گرامر Past Tense در جملات مجهول

جملات مجهول به جملاتی گفته می‌شود که فاعل آن همان مفعول جمله معلوم است. در زبان انگلیسی بیشتر جملات در حالت معلوم به کار می‌روند. «حالت معلوم» (Active Voice) به حالتی گفته می‌شود که در آن ساختار جمله از «فاعل + فعل + مفعول» تشکیل شده است. در این نوع جملات فاعل برای ما اهمیت زیادی دارد و درواقع انجام‌دهنده کار است. به کمک فاعل جمله می‌توانیم بر این مورد تأکید داشته باشیم که چه کسی کار را انجام داده است. اما در «حالت مجهول» (Passive Voice) شخص یا چیزی برای ما مهم است که کار بر او واقع شده است. یعنی مفعول جمله در مقایسه با فاعل مهم‌تر است و به همین دلیل فاعل را از جمله معلوم برمی‌داریم و مفعول را به جایگاه فاعل منتقل می‌کنیم. اگر هم بخواهیم به فاعل اشاره‌ای داشته باشیم، آن را به ‌انتهای جمله منتقل می‌کنیم و قبل از آن «by» اضافه می‌کنیم. مثال زیر با جمله مجهول در حالت گذشته ساده ساخته شده است.

Active: Nancy taught the new lesson.


Passive: The new lesson was taught by Nancy.


معلوم: «نانسی» درس جدید را آموزش داد.

مجهول: درس جدید توسط «نانسی» آموزش داده شد.

همان‌طور که در مثال فوق مشاهده می‌‌کنید، «Nancy» در جمله اول (جمله معلوم) به عنوان فاعل به کار رفته است و بعد از آن «taught» به عنوان فعل به کار رفته است. مفعول جمله هم «the new lesson»‌ است که در انتهای جمله آمده است. اما در مثال دوم مفعول به ابتدای جمله آمده و فاعل به انتهای جمله منتقل شده است. اما علاوه بر این جابه‌جایی، شاهد تغییر دیگری نیز هستیم و آن ساختار فعل است. در جمله مجهول، فعل به صورت «was + p.p» به کار رفته است. ساختار جملات مجهول برای زمان‌های مختلف به شکل مشخصی تعریف شده است که در ادامه برای گرامر Past Tense اشاره خواهیم کرد. در تمام این ساختارها، تأکید از روی فاعل برداشته می‌شود و مفعول اهمیت پیدا می‌کند. به همین دلیل، مفعول به ابتدای جمله منتقل می‌شود.

ساختار مجهول گذشته ساده

برای جملات گذشته ساده، فرمول ساختار معلوم و مجهول به صورت زیر تعریف می‌شود:

Subject + verb + object

Object + was/were + p.p + (by subject)

به چند مثال بیشتر توجه کنید تا با ساختار جملات مجهول گذشته ساده بیشتر آشنا شوید.

The cake was baked by Mary for the party.


کیک توسط «ماری» برای مهمانی پخته شد.

The book was written by a famous author.


کتاب توسط نویسنده مشهوری نوشته شد.

The car was repaired by the mechanic yesterday.


ماشین دیروز توسط مکانیک تعمیر شد.

The letter was mailed by John this morning.


نامه امروز صبح توسط «جان» ارسال شد.

The house was cleaned by the cleaning service last week.


خانه هفته گذشته توسط خدمات نظافتی تمیز شد.

The computer was fixed by the IT department.


رایانه توسط دپارتمان IT تعمیر شد.

The painting was created by a talented artist.


نقاشی توسط هنرمند بااستعدادی خلق شد.

The news was reported by the local television station.


اخبار توسط ایستگاه تلویزیونی محلی گزارش شد.

The window was broken by the strong wind during the storm.


حین توفان، پنجره توسط باد محکمی شکسته شد.

The cookies were eaten by the children while I was away.


وقتی بیرون بودم، کلوچه‌ها توسط بچه‌ها خورده شد.

نکته: در زبان فارسی، معمولاً توصیه می‌شود ترجمه جملات مجهول را به معلوم تغییر دهیم. برای مثال می‌توانیم به‌جای «کلوچه‌ها توسط بچه‌ها خورده شد»، بگوییم «بچه‌ها کلوچه‌ها را خوردند»‌. اما برای درک بهتر ساختار جملات معلوم و فرق آن‌ها با جملات مجهول، همه ترجمه‌ها را به همان حالت مجهول نوشته‌ایم.

ساختار مجهول گذشته کامل

ساختار جملات مجهول گذشته کامل در حالت معلوم و مجهول به شکل زیر تعریف می‌شود:

Subject + had + p.p + object

Object + had been + p.p + (by subject)

به چند مثال زیر توجه کنید تا با ساختار جملات مجهول گذشته کامل بیشتر آشنا شوید.

The report had been submitted by the time the meeting started.


گزارش با شروع جلسه تحویل داده شد.

The tickets had already been sold when we arrived at the concert.


وقتی به کنسرت رسیدیم، بلیت‌ها از قبل فروخته شده بود.

The project had been completed before the deadline.


پروژه قبل از موعد تعیین‌شده کامل شده بود.

The cookies had been eaten by the time I got home.


وقتی من به خانه رسیدم، کلوچه‌ها خورده شده بودند.

The letter had been opened by someone else before it reached me.


نامه قبل از این‌که به دست من برسد، توسط شخص دیگری باز شده بود.

The car had been repaired before it broke down again.


ماشین قبل از این‌که دوباره خراب شود، تعمیر شده بود.

The room had been cleaned before the guests checked in.


قبل از مراجعه مهمان‌ها به اتاق پذیرش، اتاق تمیز شده بود.

The movie had been watched by most of the students before the discussion.


قبل از بحث و گفت‌وگو، فیلم توسط بیشتر دانش‌آموزان دیده شده بود.

The cake had been baked by my mom before I returned home.


کیک قبل از برگشتنم به خانه توسط مادرم خورده شده بود.

The document had already been signed when I received it.


قبل از آن‌که مدارک را دریافت کنم، امضا شده بود.

ساختار مجهول گذشته استمراری

ساختار جملات معلوم و مجهول گذشته استمراری در زبان انگلیسی را می‌توانیم به صورت زیر تعریف کنیم:

Subject + was/were + verb + ing + object

Object + was/were + being + p.p + (by subject)

برای درک بهتر به جملات مجهول گذشته استمراری و ترجمه آن‌ها توجه کنید. تلفظ هر جمله را نیز می‌توانید یاد بگیرید.

The road was being repaired when I drove through the construction zone.


جاده در دست تعمیر بود که از منطقه ساخت‌وساز با ماشین رد شدم.

The house was being painted when it started to rain.


خانه داشت رنگ می‌شد که باران شروع شد.

The cake was being decorated while I was setting up the party decorations.


کیک داشت تزیین می‌شد و من در همان لحظه مشغول تدارک دکوراسیون مهمانی بودم.

The fields were being irrigated as we passed by the farmland.


وقتی از زمین کشاورزی گذشتیم، مزارع آبیاری می‌شدند.

The classroom was being cleaned during lunch break.


وقت ناهار، کلاس درس داشت تمیز می‌شد.

The bookshelves were being assembled when I entered the library.


وقتی وارد کتابخانه شدم، داشتند قفسه‌های کتاب را سرهم می‌‌کردند.

The concert hall was being prepared for the big performance.


سالن کنسرت برای اجزای بزرگ آماده می‌شد.

The building was being renovated, and it looked quite different.


ساختمان در حال بازسازی بود، و تقریباً متفاوت به نظر می‌رسید.

The video game was being tested for bugs before its release.


بازی ویدئویی قبل از عرضه شدن، برای تشخیص باگ‌ها تست می‌شد.

ساختار مجهول گذشته کامل استمراری

فرمول گذشته کامل استمراری در حالت معلوم و مجهول به صورت زیر تعریف می‌شود:

Subject + had been + verb + ing + object

Object + had been + being + verb + ing + (by subject)

به چند جمله مجهول با گذشته کامل استمراری توجه کنید تا با ساختار آن بیشتر آشنا شوید.

The project had been being worked on for months before it was finally completed.


قبل از این‌که بالاخره پروژه کامل شود، ماه‌ها بر روی آن کار می‌شد.

The car had been being repaired by the mechanic, but it still had issues.


ماشین توسط مکانیک در حال تعمیر شدن بود، اما هنوز مشکلاتی داشت.

The manuscript had been being edited by the publishing team for several weeks.


هفته‌ها بود که دست‌نوشته توسط تیم انتشارات در حال ویرایش بود.

The room had been being painted, which explained the strong smell of paint.


اتاق داشت نقاشی می‌شد، و بوی شدید رنگ به این علت بود.

The data had been being analyzed for hours before they reached a conclusion.


قبل از این که به نتیجه‌گیری مطلوبی برسند، چند ساعتی می‌شد که داده‌‌ها در حال تجزیه و تحلیل بودند.

The cake had been being baked for hours, and it smelled delicious.


کیک ساعت‌ها در حال پخته شدن بود، و بوی خوبی می‌داد.

The bridge had been being constructed for over a year when it was opened.


قبل از این‌که پل افتتاح شود، بیش از یک سالی می‌شد که در حال ساخته شدن بود.

The house had been being renovated for a long time before it was put up for sale.


خانه قبل از این‌که به حراج گذاشته شود، برای مدت کوتاهی در حال بازسازی بود.

نکته: ساختار مجهول Past Perfect Continuous چندان رایج نیست و برای موقعیت‌های خاص و خیلی رسمی به کار می‌رود. به همین دلیل، به‌جای آن از ساختار مجهول Past Perfect استفاده می‌کنیم.

کتاب و فنجانی روی میز زیر نور چراغ مطالعه

تفاوت Past Simple و Past Perfect

هر دو زمان گذشته ساده و گذشته کامل برای توصیف موقعیتی در گذشته استفاده می‌شوند. اما در مبحث گرامر Past Tense کاربردهای متفاوتی دارند. تا به اینجای مطلب ساختار و کاربردهای هر چهار زمان گذشته را توضیح دادیم و به کمک مثال به هر یک از آن‌ها اشاره کردیم. در این بخش از مطلب، فرق بین دو زمان پرکاربرد در زبان انگلیسی، یعنی «Past Simplr» و «Past Perfect» را بررسی خواهیم کرد، زیرا این دو زمان معمولاً بری زبان‌آموزان چالش‌برانگیز است و ممکن است هنگام استفاده آن‌ها را اشتباه به کار ببرند.

از زمان گذشته ساده برای توصیفی عملی در گذشته استفاده می‌شود که در زمان مشخصی شروع و تمام شده است، اما از گذشته کامل برای توصیف موقعیتی استفاده می‌کنیم که در گذشته قبل از شروع عمل دیگری رخ داده و کامل شده است:

I went to the staduim last week.


من هفته گذشته به استادیوم رفتم. (گذشته ساده)

I had gone to a restaurant or lunch before I went to the staduim.


قبل از این‌‌که به استادیوم بروم، برای ناهار به رستوران رفته بودم. (گذشته کامل)

 • از زمان گذشته ساده برای اشاره به زمان خاصی در گذشته استفاده می‌شود و قیدهای زمان «ago» یا «last» و «yesterday» برای آن به کار می‌رود، اما گذشته کامل معمولاً با قیدهایی مانند before» و «after» همراه می‌شود:

I was in Paris two weeks ago.


دو هفته پیش در پاریس بودم.

Before I went to bed, I had finished my homework.


قبل از این‌که به رختخواب بروم، تکالیفم را انجام داده بودم.

 • ساختار گذشته ساده با فعل گذشته ساده مشخص می‌شود. فعل گذشته ساده می‌تواند بی‌قاعده یا باقاعده باشد. اما ساختار فعل گذشته کامل با «had + p.p» مشخص می‌شود:

Last night, he played the piano in the concert.


شب گذشته، او در کنسرت پیانو زد.

I had already eaten lunch when she arrived.


وقتی او رسید، خیلی وقت بود که ناهار خورده بودم.

تفاوت Past Continuous و Past Perfect Continuous

زمان گذشته استمراری و گذشته کامل استمراری هم ممکن است با هم اشتباه گرفته شود. در این بخش از مطلب گرامر Past Tense به تفاوت‌های این دو زمان گذشته اشاره خواهیم کرد.

 • مهم‌ترین فرق گذشته استمراری و گذشته کامل استمراری در ساختار فعل است. گذشته استمراری با «was/were + verb + ing» ساخته می‌شود درحالی‌که گذشته کامل استمراری با «had + been + verb + ing» ساخته می‌شود:

I was drinking coffee when he arrived.


داشتم قهوه می‌خوردم که او رسید.

I had been working coffee all day.


تمام روز را مشغول کار کردن بودم.

 •  گذشته استمراری و گذشته کامل استمراری، هر دو به عملی اشاره دارند که در زمان گذشته در حال استمرار بوده است، با ین تفاوت که گذشته استمراری به موقعیتی اشاره دارد که در گذشته در زمان مشخصی شروع شده و در حال استمرار بوده است، اما با وقوع عمل دیگری متوقف شده یا مدتی نیمه‌کاره رها شده است. گذشته کامل استمراری به موقعیتی اشاره دارد که در زمان مشخصی در گذشته شروع شده و اندکی قبل از وقوع عمل دیگری در گذشته کامل شده است:

She was reading a book when the phone rang.


وقتی تلفن زنگ زد، داشت کتاب می‌خواند.

(با زنگ تلفن، دست از کتاب خواندن برداشت تا تلفن را جواب بدهد.)

She had been practicing the piano for hours before the concert.


او قبل از کنسرت، ساعت‌ها بود که داشت پیانو تمرین می‌کرد.

(اندکی قبل از کنسرت، تمرین پیانو را تمام کرده بود.)

مکالمه با گرامر Past Tense

برای این‌که بتوانید گرامر Past Tense را بهتر درک کنید، لازم است آن را در قالب مکالمه یاد بگیرید. به کمک این روش می‌توانید با نحوه به کار بردن این گرامر در جمله، آشنا شوید و در محاوره‌های انگلیسی از انواع مختلف آن استفاده کنید. تا به اینجای این مطلب از «مجله فرادرس»، ساختار و کاربرد انواع زمان‌های گذشته را با مثال آموزش دادیم. در این بخش، مکالمه‌ای را با گرامر Past Tense مشاهده می‌کنید که ترجمه آن در ادامه آمده است.

Alice: Hey Mark, how was your weekend?


Mark: Hi Alice! It was pretty eventful, actually. On Saturday morning, I went (past simple) for a relaxing walk in the park near my house. The weather was amazing.


Alice: That sounds lovely. What else did you do?


Mark: Well, in the afternoon, I met up (past simple) with some friends for coffee. While we were chatting, I remembered the time when we had gone (past perfect) on a road trip last year. We had so much fun (past perfect) exploring new places.


Alice: Road trips are always memorable. Did you do anything on Sunday?


Mark: Yes, on Sunday, I spent (past simple) time with my family. We have this tradition of having a big brunch together. While we were having brunch, we shared stories about what we had done (past perfect) during the week. After that, we played (past simple) board games and later watched (past simple) a movie.


Alice: That sounds like a perfect family day. Did you manage to relax?


Mark: Absolutely. In the evenings, I read a book (past simple) I had been wanting (past perfect continuous) to read for a while. While I was reading, I remembered the times I had spent (past perfect) summers at my grandparent’s house as a child.


ترجمه مکالمه

آلیس: سلام مارک، آخر هفته‌ت چطور بود؟

مارک: سلام آلیس! راستش خیلی پرماجرا بود. شنبه صبح، برای یک پیاده‌رویِ آرامش‌بخش به پارک نزدیک خونه‌م رفتم. هوا عالی بود.

آلیس: چه خوب! دیگه چی کار کردی؟

مارک: خب، بعدازظهر با چند تا از دوستام برای نوشیدن قهوه قرار گذاشتم. وقتی داشتیم حرف می‌زدیم، یاد اون روزی افتادم که با ماشین به مسافرت رفته بودیم. خیلی بهمون خوش گذشت و چیزهای جدید رو کشف کردیم.

آلیس: سفرهای جاده‌ای همیشه خاطره‌انگیزند. یکشنبه کار خاصی کردی؟

مارک: بله، یکشنبه وقتم رو با خانواده‌م گذروندم. ما این رسم رو داریم که با هم یه صبحانه حسابی بخوریم. وقتی مشغول خوردن صبحانه بودیم، داستان‌هایی تعریف کردیم از کارهایی که در طول هفته انجام داده بودیم. بعد از اون، با هم تخته بازی کردیم و بعدش فیلم تماشا کردیم.

آلیس: چه دورهمی خانوادگیِ خوبی! موفق شدی استراحت کنی؟

مارک: کاملاً. عصرها کتابی را خواندم که مدتی مشغول خواندنش بودم. وقتی مشغول مطالعه بودم، یاد وقتی افتادم که بچه بودم و تابستون‌ها رو در خانه پدربزرگ و مادربزرگم می‌گذروندم.

سوالات رایج درباره گرامر Past Tense

در ادامه این مطلب سعی کرده‌ایم به تعدادی از پرسش‌های رایج در خصوص گرامر Past Tense پاسخ دهیم. زمان هر یک از فعل‌ها نیز کنار آن نوشته شده است.

کاربرد گرامر Past Tense چیست؟

از گرامر Past Tense برای صحبت کردن درباره عملی استفاده می‌شود که در زمان گذشته شروع شده است. زمان گذشته چهار نوع مختلف دارد که هر یک کاربردهای مختلفی دارند و می‌توانند برای توصیف عملی که در گذشته کامل شده است یا در مقطع مشخصی در حال استمرار بوده به کار بروند.

قیدهای زمان گرامر Past Tense چیست؟

زمان‌های گذشته به چهار دسته گذشته ساده، استمراری، کامل و کامل استمراری تقسیم می‌شوند. برای هر یک از این زمان‌ها قیدهای مشخصی تعریف شده است. برای مثال، مهم‌ترین قیدهای زمان گذشته ساده «ago» و «last» است. قیدهای زمان گذشته استمراری «when» و «while»، قیدهای زمان گذشته کامل «before» و «after» و قید زمان گذشته کامل استمراری «for» است.

کاربرد گرامر Past perfect چیست؟

از گذشته کامل برای توصیف عملی در زمان گذشته استفاده می‌شود که قبل از زمان دیگری تمام شده است. همچنین برای توصیف عملی در گذشته به کار می‌رود که می‌تواند موقعیتی غیرواقعی یا خیالی در گذشته باشد. از دیگر کاربردهای آن برای توصیف عملی در گذشته است که قبل از شروع عمل دیگری در حال استمرار بوده است.

کاربرد گرامر Past Continuous چیست؟

از گذشته استمراری برای توصیف عملی استفاده می‌کنیم که در زمان گذشته برای مقطع مشخصی در حال تداوم بوده است و بر اثر وقوع عمل دیگری متوقف شده است یا برای مدتی تداوم نیافته و دوباره به جریان افتاده است. همچنین از این زمان می‌توانیم برای توصیف چند اتفاق که به موازات هم در حال وقوع بوده‌اند کمک بگیریم. ازطرفی، برای دادن اطلاعات فرعی در کنار اتفاق اصلی می‌توانیم از گذشته استمراری استفاده کنیم. علاوه بر این، برای ابراز ناراحتی یا حتی برای اعتراض کردن نیز می‌توانیم از این زمان استفاده کنیم.

فرق Past Simple و Past Perfect چیست؟

از زمان گذشته ساده برای توصیفی عملی در گذشته استفاده می‌شود که در زمان مشخصی شروع و تمام شده است، اما از گذشته کامل برای توصیف موقعیتی استفاده می‌کنیم که در گذشته قبل از شروع عمل دیگری رخ داده و کامل شده است. همچنین ساختار فعل و قید زمان برای هر یک از این دو زمان متفاوت است.

تمرین گرامر Past Tense

برای ارزیابی عملکرد خود در رابطه با مطلب «گرامر Past Tense»، می‌توانید از تمرین‌هایی که در ادامه در اختیار شما قرار گرفته است استفاده کنید. آزمون اول شامل ۱۰ سؤال است و پس از پاسخ دادن به تمامی پرسش‌ها و ظاهر شدن دکمه «دریافت نتیجه آزمون»، می‌توانید نمره عملکردتان را مشاهده کنید و جواب‌های درست و نادرست را نیز ببینید. پاسخ سؤالات نیز بعد از هر آزمون آمده است.

تمرین اول

گزینه درست را انتخاب کنید.

1: What ______ you do yesterday?

do

did

does

done

{
“@context”: “https://schema.org/”,
“@type”: “Quiz”,
“educationalAlignment”: [
{
“@type”: “AlignmentObject”,
“alignmentType”: “educationalSubject”,
“targetName”: “زبان انگلیسی”
}
],
“typicalAgeRange”: “7-30”,
“name”: “سوال زبان انگلیسی”,
“hasPart”: {
“@type”: “Question”,
“assesses”: “زبان انگلیسی”,
“comment”: {
“@type”: “Comment”,
“text”: “زبان انگلیسی”
},
“educationalLevel”: “intermediate”,
“eduQuestionType”: “Multiple choice”,
“learningResourceType”: “Practice problem”,
“about”: {
“@type”: “Thing”,
“name”: “زبان انگلیسی”
},
“encodingFormat”: “text/html”,
“text”: “%3Cp%20dir%3D%22ltr%22%20style%3D%22text-align%3A%20left%3B%22%3E1%3A%20What%20______%20you%20do%20yesterday%3F%3C%2Fp%3E”,
“suggestedAnswer”: [{
“@type”: “Answer”,
“position”: 0,
“encodingFormat”: “text/html”,
“comment”: {
“@type”: “Comment”,
“text”: “%3Cp%20dir%3D%22ltr%22%20style%3D%22text-align%3A%20left%3B%22%3Edo%3C%2Fp%3E”
},
“text”: “%3Cp%20dir%3D%22ltr%22%20style%3D%22text-align%3A%20left%3B%22%3Edo%3C%2Fp%3E”},{
“@type”: “Answer”,
“position”: 1,
“encodingFormat”: “text/html”,
“comment”: {
“@type”: “Comment”,
“text”: “%3Cp%20dir%3D%22ltr%22%20style%3D%22text-align%3A%20left%3B%22%3Edid%3C%2Fp%3E”
},
“text”: “%3Cp%20dir%3D%22ltr%22%20style%3D%22text-align%3A%20left%3B%22%3Edid%3C%2Fp%3E”},{
“@type”: “Answer”,
“position”: 2,
“encodingFormat”: “text/html”,
“comment”: {
“@type”: “Comment”,
“text”: “%3Cp%20dir%3D%22ltr%22%20style%3D%22text-align%3A%20left%3B%22%3Edoes%3C%2Fp%3E”
},
“text”: “%3Cp%20dir%3D%22ltr%22%20style%3D%22text-align%3A%20left%3B%22%3Edoes%3C%2Fp%3E”},{
“@type”: “Answer”,
“position”: 3,
“encodingFormat”: “text/html”,
“comment”: {
“@type”: “Comment”,
“text”: “%3Cp%20dir%3D%22ltr%22%20style%3D%22text-align%3A%20left%3B%22%3Edone%3C%2Fp%3E”
},
“text”: “%3Cp%20dir%3D%22ltr%22%20style%3D%22text-align%3A%20left%3B%22%3Edone%3C%2Fp%3E”}],
“acceptedAnswer”: {
“@type”: “Answer”,
“position”: 1,
“encodingFormat”: “text/html”,
“text”: “%3Cp+dir%3D%22ltr%22+style%3D%22text-align%3A+left%3B%22%3Edid%3C%2Fp%3E”,
“comment”: {
“@type”: “Comment”,
“text”: “%3Cp+dir%3D%22ltr%22+style%3D%22text-align%3A+left%3B%22%3Edid%3C%2Fp%3E”
},
“answerExplanation”: {
“@type”: “Comment”,
“text”: “%3Cp%20dir%3D%22ltr%22%20style%3D%22text-align%3A%20left%3B%22%3E1%3A%20What%20______%20you%20do%20yesterday%3F%3C%2Fp%3E”
}
}
}
}

 2: She ______ to the concert last night.

go

goes

went

going

{
“@context”: “https://schema.org/”,
“@type”: “Quiz”,
“educationalAlignment”: [
{
“@type”: “AlignmentObject”,
“alignmentType”: “educationalSubject”,
“targetName”: “زبان انگلیسی”
}
],
“typicalAgeRange”: “7-30”,
“name”: “سوال زبان انگلیسی”,
“hasPart”: {
“@type”: “Question”,
“assesses”: “زبان انگلیسی”,
“comment”: {
“@type”: “Comment”,
“text”: “زبان انگلیسی”
},
“educationalLevel”: “intermediate”,
“eduQuestionType”: “Multiple choice”,
“learningResourceType”: “Practice problem”,
“about”: {
“@type”: “Thing”,
“name”: “زبان انگلیسی”
},
“encodingFormat”: “text/html”,
“text”: “%3Cp%20dir%3D%22ltr%22%20style%3D%22text-align%3A%20left%3B%22%3E%C2%A02%3A%20She%20______%20to%20the%20concert%20last%20night.%3C%2Fp%3E”,
“suggestedAnswer”: [{
“@type”: “Answer”,
“position”: 0,
“encodingFormat”: “text/html”,
“comment”: {
“@type”: “Comment”,
“text”: “%3Cp%20dir%3D%22ltr%22%20style%3D%22text-align%3A%20left%3B%22%3Ego%3C%2Fp%3E”
},
“text”: “%3Cp%20dir%3D%22ltr%22%20style%3D%22text-align%3A%20left%3B%22%3Ego%3C%2Fp%3E”},{
“@type”: “Answer”,
“position”: 1,
“encodingFormat”: “text/html”,
“comment”: {
“@type”: “Comment”,
“text”: “%3Cp%20dir%3D%22ltr%22%20style%3D%22text-align%3A%20left%3B%22%3Egoes%3C%2Fp%3E”
},
“text”: “%3Cp%20dir%3D%22ltr%22%20style%3D%22text-align%3A%20left%3B%22%3Egoes%3C%2Fp%3E”},{
“@type”: “Answer”,
“position”: 2,
“encodingFormat”: “text/html”,
“comment”: {
“@type”: “Comment”,
“text”: “%3Cp%20dir%3D%22ltr%22%20style%3D%22text-align%3A%20left%3B%22%3Ewent%3C%2Fp%3E”
},
“text”: “%3Cp%20dir%3D%22ltr%22%20style%3D%22text-align%3A%20left%3B%22%3Ewent%3C%2Fp%3E”},{
“@type”: “Answer”,
“position”: 3,
“encodingFormat”: “text/html”,
“comment”: {
“@type”: “Comment”,
“text”: “%3Cp%20dir%3D%22ltr%22%20style%3D%22text-align%3A%20left%3B%22%3Egoing%3C%2Fp%3E”
},
“text”: “%3Cp%20dir%3D%22ltr%22%20style%3D%22text-align%3A%20left%3B%22%3Egoing%3C%2Fp%3E”}],
“acceptedAnswer”: {
“@type”: “Answer”,
“position”: 2,
“encodingFormat”: “text/html”,
“text”: “%3Cp+dir%3D%22ltr%22+style%3D%22text-align%3A+left%3B%22%3Ewent%3C%2Fp%3E”,
“comment”: {
“@type”: “Comment”,
“text”: “%3Cp+dir%3D%22ltr%22+style%3D%22text-align%3A+left%3B%22%3Ewent%3C%2Fp%3E”
},
“answerExplanation”: {
“@type”: “Comment”,
“text”: “%3Cp%20dir%3D%22ltr%22%20style%3D%22text-align%3A%20left%3B%22%3E%C2%A02%3A%20She%20______%20to%20the%20concert%20last%20night.%3C%2Fp%3E”
}
}
}
}

3: They ______ their vacation in Europe two years ago.

are taking

took

take

were taking

{
“@context”: “https://schema.org/”,
“@type”: “Quiz”,
“educationalAlignment”: [
{
“@type”: “AlignmentObject”,
“alignmentType”: “educationalSubject”,
“targetName”: “زبان انگلیسی”
}
],
“typicalAgeRange”: “7-30”,
“name”: “سوال زبان انگلیسی”,
“hasPart”: {
“@type”: “Question”,
“assesses”: “زبان انگلیسی”,
“comment”: {
“@type”: “Comment”,
“text”: “زبان انگلیسی”
},
“educationalLevel”: “intermediate”,
“eduQuestionType”: “Multiple choice”,
“learningResourceType”: “Practice problem”,
“about”: {
“@type”: “Thing”,
“name”: “زبان انگلیسی”
},
“encodingFormat”: “text/html”,
“text”: “%3Cp%20dir%3D%22ltr%22%20style%3D%22text-align%3A%20left%3B%22%3E3%3A%20They%20______%20their%20vacation%20in%20Europe%20two%20years%20ago.%3C%2Fp%3E”,
“suggestedAnswer”: [{
“@type”: “Answer”,
“position”: 0,
“encodingFormat”: “text/html”,
“comment”: {
“@type”: “Comment”,
“text”: “%3Cp%20dir%3D%22ltr%22%20style%3D%22text-align%3A%20left%3B%22%3Eare%20taking%3C%2Fp%3E”
},
“text”: “%3Cp%20dir%3D%22ltr%22%20style%3D%22text-align%3A%20left%3B%22%3Eare%20taking%3C%2Fp%3E”},{
“@type”: “Answer”,
“position”: 1,
“encodingFormat”: “text/html”,
“comment”: {
“@type”: “Comment”,
“text”: “%3Cp%20dir%3D%22ltr%22%20style%3D%22text-align%3A%20left%3B%22%3Etook%3C%2Fp%3E”
},
“text”: “%3Cp%20dir%3D%22ltr%22%20style%3D%22text-align%3A%20left%3B%22%3Etook%3C%2Fp%3E”},{
“@type”: “Answer”,
“position”: 2,
“encodingFormat”: “text/html”,
“comment”: {
“@type”: “Comment”,
“text”: “%3Cp%20dir%3D%22ltr%22%20style%3D%22text-align%3A%20left%3B%22%3Etake%3C%2Fp%3E”
},
“text”: “%3Cp%20dir%3D%22ltr%22%20style%3D%22text-align%3A%20left%3B%22%3Etake%3C%2Fp%3E”},{
“@type”: “Answer”,
“position”: 3,
“encodingFormat”: “text/html”,
“comment”: {
“@type”: “Comment”,
“text”: “%3Cp%20dir%3D%22ltr%22%20style%3D%22text-align%3A%20left%3B%22%3Ewere%20taking%3C%2Fp%3E”
},
“text”: “%3Cp%20dir%3D%22ltr%22%20style%3D%22text-align%3A%20left%3B%22%3Ewere%20taking%3C%2Fp%3E”}],
“acceptedAnswer”: {
“@type”: “Answer”,
“position”: 1,
“encodingFormat”: “text/html”,
“text”: “%3Cp+dir%3D%22ltr%22+style%3D%22text-align%3A+left%3B%22%3Etook%3C%2Fp%3E”,
“comment”: {
“@type”: “Comment”,
“text”: “%3Cp+dir%3D%22ltr%22+style%3D%22text-align%3A+left%3B%22%3Etook%3C%2Fp%3E”
},
“answerExplanation”: {
“@type”: “Comment”,
“text”: “%3Cp%20dir%3D%22ltr%22%20style%3D%22text-align%3A%20left%3B%22%3E3%3A%20They%20______%20their%20vacation%20in%20Europe%20two%20years%20ago.%3C%2Fp%3E”
}
}
}
}

4: We ______ a great time at the beach last summer.

having

have

had

has

{
“@context”: “https://schema.org/”,
“@type”: “Quiz”,
“educationalAlignment”: [
{
“@type”: “AlignmentObject”,
“alignmentType”: “educationalSubject”,
“targetName”: “زبان انگلیسی”
}
],
“typicalAgeRange”: “7-30”,
“name”: “سوال زبان انگلیسی”,
“hasPart”: {
“@type”: “Question”,
“assesses”: “زبان انگلیسی”,
“comment”: {
“@type”: “Comment”,
“text”: “زبان انگلیسی”
},
“educationalLevel”: “intermediate”,
“eduQuestionType”: “Multiple choice”,
“learningResourceType”: “Practice problem”,
“about”: {
“@type”: “Thing”,
“name”: “زبان انگلیسی”
},
“encodingFormat”: “text/html”,
“text”: “%3Cp%20dir%3D%22ltr%22%20style%3D%22text-align%3A%20left%3B%22%3E4%3A%20We%20______%20a%20great%20time%20at%20the%20beach%20last%20summer.%3C%2Fp%3E”,
“suggestedAnswer”: [{
“@type”: “Answer”,
“position”: 0,
“encodingFormat”: “text/html”,
“comment”: {
“@type”: “Comment”,
“text”: “%3Cp%20dir%3D%22ltr%22%20style%3D%22text-align%3A%20left%3B%22%3Ehaving%3C%2Fp%3E”
},
“text”: “%3Cp%20dir%3D%22ltr%22%20style%3D%22text-align%3A%20left%3B%22%3Ehaving%3C%2Fp%3E”},{
“@type”: “Answer”,
“position”: 1,
“encodingFormat”: “text/html”,
“comment”: {
“@type”: “Comment”,
“text”: “%3Cp%20dir%3D%22ltr%22%20style%3D%22text-align%3A%20left%3B%22%3Ehave%3C%2Fp%3E”
},
“text”: “%3Cp%20dir%3D%22ltr%22%20style%3D%22text-align%3A%20left%3B%22%3Ehave%3C%2Fp%3E”},{
“@type”: “Answer”,
“position”: 2,
“encodingFormat”: “text/html”,
“comment”: {
“@type”: “Comment”,
“text”: “%3Cp%20dir%3D%22ltr%22%20style%3D%22text-align%3A%20left%3B%22%3Ehad%3C%2Fp%3E”
},
“text”: “%3Cp%20dir%3D%22ltr%22%20style%3D%22text-align%3A%20left%3B%22%3Ehad%3C%2Fp%3E”},{
“@type”: “Answer”,
“position”: 3,
“encodingFormat”: “text/html”,
“comment”: {
“@type”: “Comment”,
“text”: “%3Cp%20dir%3D%22ltr%22%20style%3D%22text-align%3A%20left%3B%22%3Ehas%3C%2Fp%3E”
},
“text”: “%3Cp%20dir%3D%22ltr%22%20style%3D%22text-align%3A%20left%3B%22%3Ehas%3C%2Fp%3E”}],
“acceptedAnswer”: {
“@type”: “Answer”,
“position”: 2,
“encodingFormat”: “text/html”,
“text”: “%3Cp+dir%3D%22ltr%22+style%3D%22text-align%3A+left%3B%22%3Ehad%3C%2Fp%3E”,
“comment”: {
“@type”: “Comment”,
“text”: “%3Cp+dir%3D%22ltr%22+style%3D%22text-align%3A+left%3B%22%3Ehad%3C%2Fp%3E”
},
“answerExplanation”: {
“@type”: “Comment”,
“text”: “%3Cp%20dir%3D%22ltr%22%20style%3D%22text-align%3A%20left%3B%22%3E4%3A%20We%20______%20a%20great%20time%20at%20the%20beach%20last%20summer.%3C%2Fp%3E”
}
}
}
}

5: He ______ his keys at home this morning.

left

leave

leaves

leaving

{
“@context”: “https://schema.org/”,
“@type”: “Quiz”,
“educationalAlignment”: [
{
“@type”: “AlignmentObject”,
“alignmentType”: “educationalSubject”,
“targetName”: “زبان انگلیسی”
}
],
“typicalAgeRange”: “7-30”,
“name”: “سوال زبان انگلیسی”,
“hasPart”: {
“@type”: “Question”,
“assesses”: “زبان انگلیسی”,
“comment”: {
“@type”: “Comment”,
“text”: “زبان انگلیسی”
},
“educationalLevel”: “intermediate”,
“eduQuestionType”: “Multiple choice”,
“learningResourceType”: “Practice problem”,
“about”: {
“@type”: “Thing”,
“name”: “زبان انگلیسی”
},
“encodingFormat”: “text/html”,
“text”: “%3Cp%20dir%3D%22ltr%22%20style%3D%22text-align%3A%20left%3B%22%3E5%3A%20He%20______%20his%20keys%20at%20home%20this%20morning.%3C%2Fp%3E”,
“suggestedAnswer”: [{
“@type”: “Answer”,
“position”: 0,
“encodingFormat”: “text/html”,
“comment”: {
“@type”: “Comment”,
“text”: “%3Cp%20dir%3D%22ltr%22%20style%3D%22text-align%3A%20left%3B%22%3Eleft%3C%2Fp%3E”
},
“text”: “%3Cp%20dir%3D%22ltr%22%20style%3D%22text-align%3A%20left%3B%22%3Eleft%3C%2Fp%3E”},{
“@type”: “Answer”,
“position”: 1,
“encodingFormat”: “text/html”,
“comment”: {
“@type”: “Comment”,
“text”: “%3Cp%20dir%3D%22ltr%22%20style%3D%22text-align%3A%20left%3B%22%3Eleave%3C%2Fp%3E”
},
“text”: “%3Cp%20dir%3D%22ltr%22%20style%3D%22text-align%3A%20left%3B%22%3Eleave%3C%2Fp%3E”},{
“@type”: “Answer”,
“position”: 2,
“encodingFormat”: “text/html”,
“comment”: {
“@type”: “Comment”,
“text”: “%3Cp%20dir%3D%22ltr%22%20style%3D%22text-align%3A%20left%3B%22%3Eleaves%3C%2Fp%3E”
},
“text”: “%3Cp%20dir%3D%22ltr%22%20style%3D%22text-align%3A%20left%3B%22%3Eleaves%3C%2Fp%3E”},{
“@type”: “Answer”,
“position”: 3,
“encodingFormat”: “text/html”,
“comment”: {
“@type”: “Comment”,
“text”: “%3Cp%20dir%3D%22ltr%22%20style%3D%22text-align%3A%20left%3B%22%3Eleaving%3C%2Fp%3E”
},
“text”: “%3Cp%20dir%3D%22ltr%22%20style%3D%22text-align%3A%20left%3B%22%3Eleaving%3C%2Fp%3E”}],
“acceptedAnswer”: {
“@type”: “Answer”,
“position”: 0,
“encodingFormat”: “text/html”,
“text”: “%3Cp+dir%3D%22ltr%22+style%3D%22text-align%3A+left%3B%22%3Eleft%3C%2Fp%3E”,
“comment”: {
“@type”: “Comment”,
“text”: “%3Cp+dir%3D%22ltr%22+style%3D%22text-align%3A+left%3B%22%3Eleft%3C%2Fp%3E”
},
“answerExplanation”: {
“@type”: “Comment”,
“text”: “%3Cp%20dir%3D%22ltr%22%20style%3D%22text-align%3A%20left%3B%22%3E5%3A%20He%20______%20his%20keys%20at%20home%20this%20morning.%3C%2Fp%3E”
}
}
}
}

6: She ______ her favorite book last weekend.

reads

reading

read

will read

{
“@context”: “https://schema.org/”,
“@type”: “Quiz”,
“educationalAlignment”: [
{
“@type”: “AlignmentObject”,
“alignmentType”: “educationalSubject”,
“targetName”: “زبان انگلیسی”
}
],
“typicalAgeRange”: “7-30”,
“name”: “سوال زبان انگلیسی”,
“hasPart”: {
“@type”: “Question”,
“assesses”: “زبان انگلیسی”,
“comment”: {
“@type”: “Comment”,
“text”: “زبان انگلیسی”
},
“educationalLevel”: “intermediate”,
“eduQuestionType”: “Multiple choice”,
“learningResourceType”: “Practice problem”,
“about”: {
“@type”: “Thing”,
“name”: “زبان انگلیسی”
},
“encodingFormat”: “text/html”,
“text”: “%3Cp%20dir%3D%22ltr%22%20style%3D%22text-align%3A%20left%3B%22%3E6%3A%20She%20______%20her%20favorite%20book%20last%20weekend.%3C%2Fp%3E”,
“suggestedAnswer”: [{
“@type”: “Answer”,
“position”: 0,
“encodingFormat”: “text/html”,
“comment”: {
“@type”: “Comment”,
“text”: “%3Cp%20dir%3D%22ltr%22%20style%3D%22text-align%3A%20left%3B%22%3Ereads%3C%2Fp%3E”
},
“text”: “%3Cp%20dir%3D%22ltr%22%20style%3D%22text-align%3A%20left%3B%22%3Ereads%3C%2Fp%3E”},{
“@type”: “Answer”,
“position”: 1,
“encodingFormat”: “text/html”,
“comment”: {
“@type”: “Comment”,
“text”: “%3Cp%20dir%3D%22ltr%22%20style%3D%22text-align%3A%20left%3B%22%3Ereading%3C%2Fp%3E”
},
“text”: “%3Cp%20dir%3D%22ltr%22%20style%3D%22text-align%3A%20left%3B%22%3Ereading%3C%2Fp%3E”},{
“@type”: “Answer”,
“position”: 2,
“encodingFormat”: “text/html”,
“comment”: {
“@type”: “Comment”,
“text”: “%3Cp%20dir%3D%22ltr%22%20style%3D%22text-align%3A%20left%3B%22%3Eread%3C%2Fp%3E”
},
“text”: “%3Cp%20dir%3D%22ltr%22%20style%3D%22text-align%3A%20left%3B%22%3Eread%3C%2Fp%3E”},{
“@type”: “Answer”,
“position”: 3,
“encodingFormat”: “text/html”,
“comment”: {
“@type”: “Comment”,
“text”: “%3Cp%20dir%3D%22ltr%22%20style%3D%22text-align%3A%20left%3B%22%3Ewill%20read%3C%2Fp%3E”
},
“text”: “%3Cp%20dir%3D%22ltr%22%20style%3D%22text-align%3A%20left%3B%22%3Ewill%20read%3C%2Fp%3E”}],
“acceptedAnswer”: {
“@type”: “Answer”,
“position”: 2,
“encodingFormat”: “text/html”,
“text”: “%3Cp+dir%3D%22ltr%22+style%3D%22text-align%3A+left%3B%22%3Eread%3C%2Fp%3E”,
“comment”: {
“@type”: “Comment”,
“text”: “%3Cp+dir%3D%22ltr%22+style%3D%22text-align%3A+left%3B%22%3Eread%3C%2Fp%3E”
},
“answerExplanation”: {
“@type”: “Comment”,
“text”: “%3Cp%20dir%3D%22ltr%22%20style%3D%22text-align%3A%20left%3B%22%3E6%3A%20She%20______%20her%20favorite%20book%20last%20weekend.%3C%2Fp%3E”
}
}
}
}

 7: When I arrived, they ______ already ______ the movie.

have, watched

had, watched

were, watching

have, been watching

{
“@context”: “https://schema.org/”,
“@type”: “Quiz”,
“educationalAlignment”: [
{
“@type”: “AlignmentObject”,
“alignmentType”: “educationalSubject”,
“targetName”: “زبان انگلیسی”
}
],
“typicalAgeRange”: “7-30”,
“name”: “سوال زبان انگلیسی”,
“hasPart”: {
“@type”: “Question”,
“assesses”: “زبان انگلیسی”,
“comment”: {
“@type”: “Comment”,
“text”: “زبان انگلیسی”
},
“educationalLevel”: “intermediate”,
“eduQuestionType”: “Multiple choice”,
“learningResourceType”: “Practice problem”,
“about”: {
“@type”: “Thing”,
“name”: “زبان انگلیسی”
},
“encodingFormat”: “text/html”,
“text”: “%3Cp%20dir%3D%22ltr%22%20style%3D%22text-align%3A%20left%3B%22%3E%C2%A07%3A%20When%20I%20arrived%2C%20they%20______%20already%20______%20the%20movie.%3C%2Fp%3E”,
“suggestedAnswer”: [{
“@type”: “Answer”,
“position”: 0,
“encodingFormat”: “text/html”,
“comment”: {
“@type”: “Comment”,
“text”: “%3Cp%20dir%3D%22ltr%22%20style%3D%22text-align%3A%20left%3B%22%3Ehave%2C%20watched%3C%2Fp%3E”
},
“text”: “%3Cp%20dir%3D%22ltr%22%20style%3D%22text-align%3A%20left%3B%22%3Ehave%2C%20watched%3C%2Fp%3E”},{
“@type”: “Answer”,
“position”: 1,
“encodingFormat”: “text/html”,
“comment”: {
“@type”: “Comment”,
“text”: “%3Cp%20dir%3D%22ltr%22%20style%3D%22text-align%3A%20left%3B%22%3Ehad%2C%20watched%3C%2Fp%3E”
},
“text”: “%3Cp%20dir%3D%22ltr%22%20style%3D%22text-align%3A%20left%3B%22%3Ehad%2C%20watched%3C%2Fp%3E”},{
“@type”: “Answer”,
“position”: 2,
“encodingFormat”: “text/html”,
“comment”: {
“@type”: “Comment”,
“text”: “%3Cp%20dir%3D%22ltr%22%20style%3D%22text-align%3A%20left%3B%22%3Ewere%2C%20watching%3C%2Fp%3E”
},
“text”: “%3Cp%20dir%3D%22ltr%22%20style%3D%22text-align%3A%20left%3B%22%3Ewere%2C%20watching%3C%2Fp%3E”},{
“@type”: “Answer”,
“position”: 3,
“encodingFormat”: “text/html”,
“comment”: {
“@type”: “Comment”,
“text”: “%3Cp%20dir%3D%22ltr%22%20style%3D%22text-align%3A%20left%3B%22%3Ehave%2C%20been%20watching%3C%2Fp%3E”
},
“text”: “%3Cp%20dir%3D%22ltr%22%20style%3D%22text-align%3A%20left%3B%22%3Ehave%2C%20been%20watching%3C%2Fp%3E”}],
“acceptedAnswer”: {
“@type”: “Answer”,
“position”: 1,
“encodingFormat”: “text/html”,
“text”: “%3Cp+dir%3D%22ltr%22+style%3D%22text-align%3A+left%3B%22%3Ehad%2C+watched%3C%2Fp%3E”,
“comment”: {
“@type”: “Comment”,
“text”: “%3Cp+dir%3D%22ltr%22+style%3D%22text-align%3A+left%3B%22%3Ehad%2C+watched%3C%2Fp%3E”
},
“answerExplanation”: {
“@type”: “Comment”,
“text”: “%3Cp%20dir%3D%22ltr%22%20style%3D%22text-align%3A%20left%3B%22%3E%C2%A07%3A%20When%20I%20arrived%2C%20they%20______%20already%20______%20the%20movie.%3C%2Fp%3E”
}
}
}
}

 8: I ______ my phone, so I couldn’t call you.

lose

lost

losing

will lose

{
“@context”: “https://schema.org/”,
“@type”: “Quiz”,
“educationalAlignment”: [
{
“@type”: “AlignmentObject”,
“alignmentType”: “educationalSubject”,
“targetName”: “زبان انگلیسی”
}
],
“typicalAgeRange”: “7-30”,
“name”: “سوال زبان انگلیسی”,
“hasPart”: {
“@type”: “Question”,
“assesses”: “زبان انگلیسی”,
“comment”: {
“@type”: “Comment”,
“text”: “زبان انگلیسی”
},
“educationalLevel”: “intermediate”,
“eduQuestionType”: “Multiple choice”,
“learningResourceType”: “Practice problem”,
“about”: {
“@type”: “Thing”,
“name”: “زبان انگلیسی”
},
“encodingFormat”: “text/html”,
“text”: “%3Cp%20dir%3D%22ltr%22%20style%3D%22text-align%3A%20left%3B%22%3E%C2%A08%3A%20I%20______%20my%20phone%2C%20so%20I%20couldn’t%20call%20you.%3C%2Fp%3E”,
“suggestedAnswer”: [{
“@type”: “Answer”,
“position”: 0,
“encodingFormat”: “text/html”,
“comment”: {
“@type”: “Comment”,
“text”: “%3Cp%20dir%3D%22ltr%22%20style%3D%22text-align%3A%20left%3B%22%3Elose%3C%2Fp%3E”
},
“text”: “%3Cp%20dir%3D%22ltr%22%20style%3D%22text-align%3A%20left%3B%22%3Elose%3C%2Fp%3E”},{
“@type”: “Answer”,
“position”: 1,
“encodingFormat”: “text/html”,
“comment”: {
“@type”: “Comment”,
“text”: “%3Cp%20dir%3D%22ltr%22%20style%3D%22text-align%3A%20left%3B%22%3Elost%3C%2Fp%3E”
},
“text”: “%3Cp%20dir%3D%22ltr%22%20style%3D%22text-align%3A%20left%3B%22%3Elost%3C%2Fp%3E”},{
“@type”: “Answer”,
“position”: 2,
“encodingFormat”: “text/html”,
“comment”: {
“@type”: “Comment”,
“text”: “%3Cp%20dir%3D%22ltr%22%20style%3D%22text-align%3A%20left%3B%22%3Elosing%3C%2Fp%3E”
},
“text”: “%3Cp%20dir%3D%22ltr%22%20style%3D%22text-align%3A%20left%3B%22%3Elosing%3C%2Fp%3E”},{
“@type”: “Answer”,
“position”: 3,
“encodingFormat”: “text/html”,
“comment”: {
“@type”: “Comment”,
“text”: “%3Cp%20dir%3D%22ltr%22%20style%3D%22text-align%3A%20left%3B%22%3Ewill%20lose%3C%2Fp%3E”
},
“text”: “%3Cp%20dir%3D%22ltr%22%20style%3D%22text-align%3A%20left%3B%22%3Ewill%20lose%3C%2Fp%3E”}],
“acceptedAnswer”: {
“@type”: “Answer”,
“position”: 1,
“encodingFormat”: “text/html”,
“text”: “%3Cp+dir%3D%22ltr%22+style%3D%22text-align%3A+left%3B%22%3Elost%3C%2Fp%3E”,
“comment”: {
“@type”: “Comment”,
“text”: “%3Cp+dir%3D%22ltr%22+style%3D%22text-align%3A+left%3B%22%3Elost%3C%2Fp%3E”
},
“answerExplanation”: {
“@type”: “Comment”,
“text”: “%3Cp%20dir%3D%22ltr%22%20style%3D%22text-align%3A%20left%3B%22%3E%C2%A08%3A%20I%20______%20my%20phone%2C%20so%20I%20couldn’t%20call%20you.%3C%2Fp%3E”
}
}
}
}

 9: They ______ the marathon last Sunday.

are running

were running

run

ran

{
“@context”: “https://schema.org/”,
“@type”: “Quiz”,
“educationalAlignment”: [
{
“@type”: “AlignmentObject”,
“alignmentType”: “educationalSubject”,
“targetName”: “زبان انگلیسی”
}
],
“typicalAgeRange”: “7-30”,
“name”: “سوال زبان انگلیسی”,
“hasPart”: {
“@type”: “Question”,
“assesses”: “زبان انگلیسی”,
“comment”: {
“@type”: “Comment”,
“text”: “زبان انگلیسی”
},
“educationalLevel”: “intermediate”,
“eduQuestionType”: “Multiple choice”,
“learningResourceType”: “Practice problem”,
“about”: {
“@type”: “Thing”,
“name”: “زبان انگلیسی”
},
“encodingFormat”: “text/html”,
“text”: “%3Cp%20dir%3D%22ltr%22%20style%3D%22text-align%3A%20left%3B%22%3E%C2%A09%3A%20They%20______%20the%20marathon%20last%20Sunday.%3C%2Fp%3E”,
“suggestedAnswer”: [{
“@type”: “Answer”,
“position”: 0,
“encodingFormat”: “text/html”,
“comment”: {
“@type”: “Comment”,
“text”: “%3Cp%20dir%3D%22ltr%22%20style%3D%22text-align%3A%20left%3B%22%3Eare%20running%3C%2Fp%3E”
},
“text”: “%3Cp%20dir%3D%22ltr%22%20style%3D%22text-align%3A%20left%3B%22%3Eare%20running%3C%2Fp%3E”},{
“@type”: “Answer”,
“position”: 1,
“encodingFormat”: “text/html”,
“comment”: {
“@type”: “Comment”,
“text”: “%3Cp%20dir%3D%22ltr%22%20style%3D%22text-align%3A%20left%3B%22%3Ewere%20running%3C%2Fp%3E”
},
“text”: “%3Cp%20dir%3D%22ltr%22%20style%3D%22text-align%3A%20left%3B%22%3Ewere%20running%3C%2Fp%3E”},{
“@type”: “Answer”,
“position”: 2,
“encodingFormat”: “text/html”,
“comment”: {
“@type”: “Comment”,
“text”: “%3Cp%20dir%3D%22ltr%22%20style%3D%22text-align%3A%20left%3B%22%3Erun%3C%2Fp%3E”
},
“text”: “%3Cp%20dir%3D%22ltr%22%20style%3D%22text-align%3A%20left%3B%22%3Erun%3C%2Fp%3E”},{
“@type”: “Answer”,
“position”: 3,
“encodingFormat”: “text/html”,
“comment”: {
“@type”: “Comment”,
“text”: “%3Cp%20dir%3D%22ltr%22%20style%3D%22text-align%3A%20left%3B%22%3Eran%3C%2Fp%3E”
},
“text”: “%3Cp%20dir%3D%22ltr%22%20style%3D%22text-align%3A%20left%3B%22%3Eran%3C%2Fp%3E”}],
“acceptedAnswer”: {
“@type”: “Answer”,
“position”: 3,
“encodingFormat”: “text/html”,
“text”: “%3Cp+dir%3D%22ltr%22+style%3D%22text-align%3A+left%3B%22%3Eran%3C%2Fp%3E”,
“comment”: {
“@type”: “Comment”,
“text”: “%3Cp+dir%3D%22ltr%22+style%3D%22text-align%3A+left%3B%22%3Eran%3C%2Fp%3E”
},
“answerExplanation”: {
“@type”: “Comment”,
“text”: “%3Cp%20dir%3D%22ltr%22%20style%3D%22text-align%3A%20left%3B%22%3E%C2%A09%3A%20They%20______%20the%20marathon%20last%20Sunday.%3C%2Fp%3E”
}
}
}
}

10: The teacher ______ us a fascinating story about history.

tell

tells

telling

told

{
“@context”: “https://schema.org/”,
“@type”: “Quiz”,
“educationalAlignment”: [
{
“@type”: “AlignmentObject”,
“alignmentType”: “educationalSubject”,
“targetName”: “زبان انگلیسی”
}
],
“typicalAgeRange”: “7-30”,
“name”: “سوال زبان انگلیسی”,
“hasPart”: {
“@type”: “Question”,
“assesses”: “زبان انگلیسی”,
“comment”: {
“@type”: “Comment”,
“text”: “زبان انگلیسی”
},
“educationalLevel”: “intermediate”,
“eduQuestionType”: “Multiple choice”,
“learningResourceType”: “Practice problem”,
“about”: {
“@type”: “Thing”,
“name”: “زبان انگلیسی”
},
“encodingFormat”: “text/html”,
“text”: “%3Cp%20dir%3D%22ltr%22%20style%3D%22text-align%3A%20left%3B%22%3E10%3A%20The%20teacher%20______%20us%20a%20fascinating%20story%20about%20history.%3C%2Fp%3E”,
“suggestedAnswer”: [{
“@type”: “Answer”,
“position”: 0,
“encodingFormat”: “text/html”,
“comment”: {
“@type”: “Comment”,
“text”: “%3Cp%20dir%3D%22ltr%22%20style%3D%22text-align%3A%20left%3B%22%3Etell%3C%2Fp%3E”
},
“text”: “%3Cp%20dir%3D%22ltr%22%20style%3D%22text-align%3A%20left%3B%22%3Etell%3C%2Fp%3E”},{
“@type”: “Answer”,
“position”: 1,
“encodingFormat”: “text/html”,
“comment”: {
“@type”: “Comment”,
“text”: “%3Cp%20dir%3D%22ltr%22%20style%3D%22text-align%3A%20left%3B%22%3Etells%3C%2Fp%3E”
},
“text”: “%3Cp%20dir%3D%22ltr%22%20style%3D%22text-align%3A%20left%3B%22%3Etells%3C%2Fp%3E”},{
“@type”: “Answer”,
“position”: 2,
“encodingFormat”: “text/html”,
“comment”: {
“@type”: “Comment”,
“text”: “%3Cp%20dir%3D%22ltr%22%20style%3D%22text-align%3A%20left%3B%22%3Etelling%3C%2Fp%3E”
},
“text”: “%3Cp%20dir%3D%22ltr%22%20style%3D%22text-align%3A%20left%3B%22%3Etelling%3C%2Fp%3E”},{
“@type”: “Answer”,
“position”: 3,
“encodingFormat”: “text/html”,
“comment”: {
“@type”: “Comment”,
“text”: “%3Cp%20dir%3D%22ltr%22%20style%3D%22text-align%3A%20left%3B%22%3Etold%3C%2Fp%3E”
},
“text”: “%3Cp%20dir%3D%22ltr%22%20style%3D%22text-align%3A%20left%3B%22%3Etold%3C%2Fp%3E”}],
“acceptedAnswer”: {
“@type”: “Answer”,
“position”: 3,
“encodingFormat”: “text/html”,
“text”: “%3Cp+dir%3D%22ltr%22+style%3D%22text-align%3A+left%3B%22%3Etold%3C%2Fp%3E”,
“comment”: {
“@type”: “Comment”,
“text”: “%3Cp+dir%3D%22ltr%22+style%3D%22text-align%3A+left%3B%22%3Etold%3C%2Fp%3E”
},
“answerExplanation”: {
“@type”: “Comment”,
“text”: “%3Cp%20dir%3D%22ltr%22%20style%3D%22text-align%3A%20left%3B%22%3E10%3A%20The%20teacher%20______%20us%20a%20fascinating%20story%20about%20history.%3C%2Fp%3E”
}
}
}
}

تمرین دوم

جاهای خالی را با فعل گذشته ساده (مثبت یا منفی) پر کنید.

Q1: It was warm, so I _____ off my coat. (take)

جواب

Answer: It was warm, so I took off my coat.

Q2: The film wasn’t very good. I _____ it very much. (enjoy)

جواب

Answer: The film wasn’t very good. I didn’t enjoy it very much.

Q3: I knew Sarah was very busy, so I _____ her. (disturb)

جواب

Answer: I knew Sarah was very busy, so I didn’t disturb her.

Q4: I was very tired, so I _____ to bed early. (go)

جواب

Answer: I was very tired, so I went to bed early.

Q5: The bed was very uncomfortable. I ______ very well. (sleep)

جواب

Answer: The bed was very uncomfortable. I didn’t sleep very well.

Q6: Sue wasn’t hungry, so she _____ anything. (eat)

جواب

Answer: Sue wasn’t hungry, so she didn’t eat anything.

Q7: We went to Kate’s house but she _____ at home. (be)

جواب

Answer: We went to Kate’s house but she wasn’t at home.

Q8: It was a funny situation but nobody _____. (laugh)

جواب

Answer: It was a funny situation but nobody laughed.

Q9: The window was open and a bird _____ into the room. (fly)

جواب

Answer: The window was open and a bird flew into the room.

Q10: The hotel wasn’t very expensive. It _____ very much. (cost)

جواب

Answer: The hotel wasn’t very expensive. It didn’t cost very much.

Q11: I was in a hurry, so I _____ time to phone you. (have)

جواب

Answer: I was in a hurry, so I didn’t have time to phone you.

Q12: It was hard work carrying the bags. They _____ very heavy. (be)

جواب

Answer: It was hard work carrying the bags. They were very heavy.

تمرین سوم

جاهای خالی را با Past Perfect یا Past Perfect Contiuous کامل کنید.

Q1: Mike _____ his friends before he went abroad for two months. (visit)

جواب

Answer: Mike had visited his friends before he went abroad for two months.

Q2: Paul _____ his car for two days before he called the mechanic. (repair)

جواب

Answer: Paul had been repairing his car for two days before he called the mechanic. (repair)

Q3: Pamela ______ for two hours before her boyfriend arrived. (dance)

جواب

Answer: Pamela had been dancing for two hours before her boyfriend arrived. (dance)

Q4: Melany _____ her house by the time the guests arrived. (clean)

جواب

Answer: Melany had cleaned her house by the time the guests arrived. (clean)

Q5: My brother ______ before I felt angry with him. (apologize)

جواب

Answer: My brother had apologized before I felt angry with him. (apologize)

Q6: The athletes ______ around the stadium for some time before they were stopped by their coach. (run)

جواب

Answer: The athletes had been running around the stadium for some time before they were stopped by their coach. (run)

Q7: The pirates ______ before the rescue team arrived. (escape)

جواب

Answer: The pirates had escaped before the rescue team arrived.

Q8: The sales manager ______ the advantages of his product for about half an hour before I agreed to buy some samples. (describe)

جواب

Answer: The sales manager had been describing the advantages of his product for about half an hour before I agreed to buy some samples.

Q9: I ______ before my alarm clock rang. (wake up)

جواب

Answer: I had woken up before my alarm clock rang. (wake up)

Q10: The kids _______ a lot of mess before their mother came back home from work. (make)

جواب

Answer: The kids had made a lot of mess before their mother came back home from work. (make)

Q11: The teacher ______ our dictations for several minutes by the time the bell rang. (correct)

جواب

Answer: The teacher had been correcting our dictations for several minutes by the time the bell rang. (correct)

Q12: Susan ______ her thesis for two months before her supervisor told her that she was on the wrong path. (work over)

جواب

Answer: Susan had been working over her thesis for two months before her supervisor told her that she was on the wrong path. (work over)

Q13: You ______ the party by the time everything happened. (leave)

جواب

Answer: You had left the party by the time everything happened. (leave)

Q14: Jack ______ online games for an hour before I came. (play)

جواب

Answer: Jack had been playing online games for an hour before I came. (play)

Q15: The new students ______ in the classroom for 15 minutes before they realized that it was the wrong classroom. (wait)

جواب

Answer: The new students had been waiting in the classroom for 15 minutes before they realized that it was the wrong classroom. (wait)

تمرین چهارم

جاهای خالی را با «Past Simple» یا «Past Perfect» یا «Past Continuous» کامل کنید.

Q1: After they ______ (past perfect) a cup of tea, they ______ (past simple) some cake.

جواب

Answer: After they had had a cup of tea, they had some cake.

Q2: They ______ (past simple) the flat two years ago.

جواب

Answer: They bought the flat two years ago.

Q3: When I _______ (past progressive) TV, the lights went (past simple) out.

جواب

Answer: When I was watching TV, the lights went out.

Q4: He _____ (past simple) me that he ______ (past perfect) a lion.

جواب

Answer: He told me that he had seen a lion.

Q5: He ______ (past simple) to France last year.

جواب

Answer: He went to France last year.

Q6: After he ______ (past perfect) the police, he ______ (past simple) the ambulance.

جواب

Answer: After he had called the police, he called the ambulance.

Q7: She ______ (past progressive) her hair when her baby _______ (past simple) to cry.

جواب

Answer: She was washing her hair when her baby started to cry.

Q8: After he ______ (past perfect) hard, he ______ (past simple) ill.

جواب

Answer: After he had worked hard, he felt ill.

Q9: He ______ (past simple) the room after I _______ (past perfect) all the facts.

جواب

Answer: He left the room after I had explained all the facts.

Q10: After he ______ (past perfect) the key, he ______ (past simple) the door.

جواب

Answer: After he had found the key, he opened the door.

Q11: While he ______ (past progressive) computer games, she ______ (past progressive).

جواب

Answer: While he was playing computer games, she was reading.

Q12: They ______ (past simple) everything before they ______ (past simple) to Glasgow.

جواب

Answer: They sold everything before they moved to Glasgow.

Q13: He _____ (past simple) me yesterday evening.

جواب

Answer: He visited me yesterday evening.

Q14: When I _______ (past progressive) the room, Mary ______ (past simple) home.

جواب

Answer: When I was cleaning the room, Mary came home.

Q15: After he _____ (past simple) school, he ______ (past simple) to work in a factory.

جواب

Answer: After he finished school, he started to work in a factory.

دختری در حال گوش دادن به موسیقی در خیابان

تمرین پنجم

جملات زیر را از نقل‌قول مستقیم به نقل‌قول غیرمستقیم تبدیل کنید.

Q1: “I watched a movie yesterday,” she said.

جواب

Answer: She said that she watched a movie yesterday.

Q2: “Did you visit the museum?” he asked.

جواب

Answer: He asked if you had visited the museum.

Q3: “We are going to the beach,” they announced.

جواب

Answer: They announced that they were going to the beach.

Q4: “I will call you later,” he promised.

جواب

Answer: He promised that he would call me later.

Q5: “I have finished my homework,” she said.

جواب

Answer: She said that she finished her homework.

Q6: “They had been waiting for hours,” he explained.

جواب

Answer: He explained that they had been waiting for hours.

Q7: “I won’t be able to attend the party,” she said.

جواب

Answer: She said that she wouldn’t be able to attend the party.

Q8: “He has already left,” they mentioned.

جواب

Answer: They mentioned that he had already left.

Q9: “Are you coming to the concert?” he inquired.

جواب

Answer: He inquired if I was coming to the concert.

Q10: “I had visited that place before,” she told me.

جواب

Answer: She told me that she had visited that place before.

جمع‌بندی

در این مطلب یاد گرفتیم که گرامر Past Tense چه کاربردهایی دارد. همچنین این موضوع را بررسی کردیم که انواع زمان‌های گذشته در انگلیسی چیست و ساختارهای هر یک را با مثال یاد گرفتیم. در ادامه، افعال باقاعده و بی‌قاعده انگلیسی را برای زمان‌های گذشته ساده و گذشته کامل بررسی کردیم و گرامر Past Tense را برای جملات سوالی منفی و تگ کوئسشن توضیح دادیم.

همچنین ساختار مجهول با Past Tense را بررسی کردیم و به جملات نقل‌قول گذشته اشاره کردیم. در انتهای مطلب نیز گرامر Past Tense و Past Perfect را با هم مقایسه کردیم و تفاوت Past Continuous و Past Perfect Continuous را توضیح دادیم. در انتهای مطلب نیز برای درک بهتر گرامر Past Tense نمونه تمرین‌هایی را در اختیار شما قرار دادیم که به کمک آن می‌توانید عملکرد خود را ارزیابی کنید.

در بخش پایانی این مطلب، در جدولی به طور خلاصه، انواع گرامر Past Tense در زبان انگلیسی توضیح داده‌ایم.

انواع گذشته در انگلیسی
مثال کاربرد زمان

– She visited Paris last year.

– They watched a movie yesterday.

برای توصیف عملی که در گذشته شروع و تمام شده است.

گذشته ساده

Simple Past

– I was reading a book when the phone rang.

-They were playing soccer when it started raining.

برای توصیف عملی که در گذشته و در زمان مشخصی در حال استمرار بوده است.

گذشته استمراری

Past Continuous

– After I had finished my work, I went to the gym.

– They had already eaten when I arrived.

برای توصیف عملی که قبل از عمل دیگری در گذشته کامل شده است.

گذشته کامل

Past Perfect

– She realized that she had been studying for hours – before the exam.

– By the time he arrived, the party had been going on for hours.

بری توصیف عملی که در زمان گذشته و اندکی قبل از وقوع عمل دیگری در حال استمرار بوده است.

گذشته کامل استمراری

Past Perfect Continuous

مطلبی که در بالا مطالعه کردید بخشی از مجموعه مطالب «آموزش گرامر زبان انگلیسی – به زبان ساده» است. در ادامه، می‌توانید فهرست این مطالب را ببینید:

نوشته گرامر Past Tense – توضیح به زبان ساده + مثال، تمرین و تلفظ اولین بار در فرادرس – مجله‌. پدیدار شد.

source

توسط blogcheck