اجاره بهای خوابگاه متأهلی دارای امکانات مستقل دانشگاه‌های علوم پزشکی ماهیانه ۲.۵۰۹.۰۰۰ ریال و خوابگاه متأهلی غیرمستقل با امکانات مشترک ماهیانه ۲.۰۴۵.۰۰۰ ریال است.
صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت میزان اجاره‌بهای خوابگاه‌های دانشجویی دانشگاه‌های علوم پزشکی را برای سال تحصیلی ۱۴۰۳ – ۱۴۰۲ اعلام کرد.
به گزارش اقتصاد آنلاین، دانشجویان آن دسته از دانشگاه‌های علوم پزشکی که در زمان ثبت نام به دانشجویان اعلام کرده‌اند خوابگاه ارائه می‌کنند، می‌توانند از وام اجاره بهای خوابگاه صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت استفاده کنند.
براساس ضوابط، دانشجویانی می‌توانند از خوابگاه‌های دانشجویی استفاده کنند که از هیچ‌گونه کمک مؤسسات دیگر و وام‌مسکن صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت استفاده نکنند.
بدهی خوابگاه دانشجویانی که به هر دلیلی شهریه پرداز می‌شوند باید با احتساب قیمت تمام شده محاسبه و به حساب صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت در ابتدای ترم واریز شود.
میزان اجاره‌بهای خوابگاه‌های دانشجویی که باید توسط دانشجویان به حساب صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت واریز یا جز دیون آن‌ها قرار گیرد به‌شرح زیر است:
لیست هزینه اجاره خوابگاه دانشجویی در سال جدید
۱. اجاره بهای خوابگاه متأهلی دارای امکانات مستقل ماهیانه ۲.۵۰۹.۰۰۰ ریال
۲. خوابگاه متأهلی غیرمستقل با امکانات مشترک ماهیانه ۲.۰۴۵.۰۰۰ ریال
دانشجویانی که مجوز سکونت در خوابگاه دریافت می‌کنند در صورت عدم انصراف در موعد مقرر (حداکثر ۱۰ روز پس از آغاز ترم تحصیلی) هزینه کامل نیمسال تحصیلی بهره‌مندی از خوابگاه برای آن‌ها محاسبه خواهد شد.
همچنین شرایط عمومی وام‌گیرندگان تسهیلات صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت برای سال تحصیلی ۱۴۰۳ – ۱۴۰۲ اعلام شده است.
۱. دارابودن صلاحیت اخلاقی و رعایت شئون دانشجویی
۲. دارابودن اولویت نیاز مالی
۳. سپردن تعهد محضری با ضامن معتبر
انواع تسهیلات صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت برای سال تحصیلی ۱۴۰۳ – ۱۴۰۲ شامل ۱۳ وام به شرح زیر است:
۱. وام تحصیلی
۲. وام مسکن
۳. وام تحصیلی و ضروری دانشجویان ممتاز و نمونه
۴. وام ضروری
۵. وام حج و عتبات عالیات
۶. وام دانشجویان ممتاز و نمونه
۷. وام ازدواج
۸. وام تولد فرزند
۹. وام المپیاد قرآنی، فرهنگی و ورزشی، جامع علوم پایه و کارورزی، حادثه دیده و مبتلا به بیماری خاص
۱۰. ودیعه مسکن، ودیعه مسکن نخبگان
۱۱. وام بیمه تأمین اجتماعی (سوابق کاری و درمانی)
۱۲. وام بیمه درمانی تکمیلی
۱۳. وام شهریه (دانشجویان شهریه پرداز)
تذکر: همه تسهیلات اعطایی به استثنا ودیعه مسکن نخبگان / وام بیمه تأمین اجتماعی شامل ۴ درصد کارمزد می‌شوند.

source

توسط blogcheck