عکسی که مریم بوبانی از پسر و عروسش منتشر کرد
او نوشت: نفسم،یاورم! زادروزت خجسته باد. 
ازتمام کائنات بهترینهای عالم رو برای تو والمیرای نازنینم آرزومندم ، امید که روزگار شما وهمه جوانان این سرزمین سرشار از آرامش وعشق وسلامتی و شادمانی باشد . 
برترین ها

source

توسط blogcheck