در بیست و هفتمین جشنواره تحقیقات و فناوری علوم پزشکی رازی “مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران” از دانشگاه علوم پزشکی ایران به عنوان نشریه برگزیده معرفی شد.
به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان- انستیتو روانپزشکی تهران؛ بیست و هفتمین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی روز دوشنبه ۲۵ بهمن ماه سال ۱۴۰۰ در سالن اجتماعات دانشگاه شهید بهشتی به صورت حضوری و آنلاین از طریق سامانه جشنواره به آدرس https://www.skyroom.online/ch/razifestival/razi برگزار شد.
جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی معتبرترین جشنواره علمی در زمینه علوم پزشکی در ایران است که سالیانه توسط وزارت بهداشت برگزار میشود، نام جشنواره از نام محمدبن زکریای رازی دانشمند ایرانی گرفته شده است.
source

توسط blogcheck