جواب موجود زنده در جدول ، پاسخ این سوال را در معما ماگرتا می خوانیم. جواب این معما 👈 « جاندار ، زیستمند » 👉 می باشد. معماهای پیشنهادی : مرکز لیبریا در جدولوسنگ سیاه در جدول ⭕️ اگر به پاسخ معمای دیگری نیاز داشتید حتما آن را از بخش دیدگاه از ما بپرسید، کارشناسان …

The post موجود زنده در جدول appeared first on ماگرتا.

source

توسط blogcheck